Dr. Nassau College Gieten in Drenthe vierde Kunskapsskolan Partnerschool

Gieten, 16 september 2020 – Het Dr. Nassau College in Gieten heeft als vierde school in Nederland het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool toegekend gekregen. Dit betekent dat de school het KED Framework (het internationale Kunskapsskolan onderwijs-, kwaliteits- en organisatiemodel) integraal toepast. Waardoor de schoolorganisatie in dienst van de leerlingen functioneert, er hogere studieresultaten kunnen worden gehaald, leerlingen meer gemotiveerd zijn om naar school te gaan en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen extra wordt gestimuleerd.

Kunskapsskolan Partnerschool worden is een intensief kwaliteitsproces. Want gepersonaliseerd onderwijs is geen ‘trucje’, maar vraagt om een integrale transitie op onderwijskundig, organisatorisch en cultuurgebied. Gebaseerd op het onderwijsprogramma en kwaliteitsmodel van Kunskapsskolan dat de afgelopen 20 jaar in Zweden, waar Kunskapsskolan oorspronkelijk vandaan komt, zo succesvol is ontwikkeld en toegepast.

Volgens Dr. Nassau College schoolleider Irma Veenhuizen zijn in het traject naar het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool op tal van terreinen belangrijke veranderingen en beteringen gerealiseerd. ‘En de resultaten zijn ernaar. Dit jaar hebben we met onze examenleerlingen – de eerste lichting die vanaf het begin gepersonaliseerd onderwijs heeft gevolgd – een 100% slagingspercentage gehaald. Terwijl wij de kleinschaligheid, nabijheid en authenticiteit van onze school in de Drentse gemeenschap hebben weten te behouden. Daarmee hebben wij feitelijk het beste van twee werelden samengebracht.’

Prachtig

Raymond van Kerkvoorden, mede-initiatiefnemer en directeur van Kunskapsskolan Nederland, begroet het Dr. Nassau College in Gieten als vierde Kunskapsskolan Partnerschool in Nederland. ‘De leerlingen daar profiteren elke dag weer van de inspanningen van gemotiveerde leraren om tot het beste gepersonaliseerde onderwijs in Nederland te komen. En het is prachtig om te zien hoe het Dr. Nassau College dat koppelt aan korte lijnen met de ouders. Waardoor de actieve driehoek leerling-ouders-leraar – een belangrijk onderdeel van gepersonaliseerd onderwijs – hier prachtig wordt vormgegeven. Met alle positieve effecten van dien.’

Kunskapsskolan Nederland ondersteunt inmiddels zo’n 50 scholen in Nederland bij het realiseren van hun ambitie op gebied van gepersonaliseerd onderwijs. Het afgelopen jaar is daar, na verzoeken van scholen, de mogelijkheid bijgekomen om het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool te verwerven. De andere Kunskapsskolan Partnerscholen zijn: Lumion in Amsterdam, Van Kinsbergen college in Elburg en het Dr. Nassau College in Norg.

Meer weten over het Dr. Nassau College als Kunskapsskolan Partnerschool? Lees dan het interview met Schoolleider Irma Veenhuizen. En bekijk hier hoe de ouders door het Dr. Nassau College in Gieten actief bij het onderwijs van hun kind(eren) worden betrokken. Daarnaast licht Willemien Noordhof, directeur onderwijs van Kunskapsskolan, hier in een apart verhaal toe wat Kunskapsskolan Partnerscholen precies zijn en hoe scholen dit predicaat kunnen verwerven.

Heb je vragen naar aanleiding van dit persbericht en de interviews, bel dan bij het Dr. Nassau College met Irma Veenhuizen (0621233294) of bij Kunskapsskolan met Koos Woltjes (0630116890).

Deel binnen je eigen netwerk: