Scholen en Kunskapsskolan

Elke leerling is uniek. Met eigen ambities en talenten. Met voor elke leerling voldoende aandacht en leerdoelgericht onderwijs om hem/haar heen georganiseerd. Dit is het uitgangspunt van alle Nederlandse scholen die zich door Kunskapsskolan laten inspireren en aan de slag gaan.

Werken met het Kunskapsskolan gedachtegoed kent verschillende gradaties en mogelijkheden. Zo sluit het aan bij de ambitie en de mogelijkheden van de betreffende school.

  1. Een grote groep scholen maakt inmiddels gebruik van de Kunskapsskolan leermiddelen en werkt aan de invoering van gepersonaliseerd onderwijs geïnspireerd door Kunskapsskolan.
  2. Een deel van deze scholen wil integraal meer grip krijgen op hun gepersonaliseerde onderwijs en de ondersteuningsprocessen in de schoolorganisatie daarop afstemmen. Zij oriënteren zich op de vraag of het werken met het KED kwaliteitsmodel en het samenwerken aan kwaliteit met andere gelijkgestemde scholen in de Kunskapsskolan Community Nederland voor hen waardevol is. In deze oriëntatie worden zij daarbij op maat ondersteund door Kunskapsskolan Nederland.
  3. Een aantal scholen heeft na deze oriëntatiefase geconcludeerd dat zij het Kunskapsskolan gedachtegoed volledig omarmen en Kunskapsskolan Partnerschool willen worden. In goed overleg doorlopen deze scholen een toetredingsproces dat hen snel concreet inzicht en houvast geeft om het werken met het KED-programma en het KED-kwaliteitsmodel nog effectiever en soepeler vorm te geven. Daarmee wordt de basis van leiderschap en organisatie, sturing en verantwoording, onder de hele transformatie naar gepersonaliseerd onderwijs enorm versterkt. Zo treden scholen ook vast toe tot de Kunskapsskolan Community: een eigen community van bestuurders, schoolleiders en docenten met als doel om samen te werken, samen te leren en samen te delen (zie ook: kunskapsskolancommunity.nl).
  4. Tenslotte zijn er de scholen die dit plan al helemaal hebben gerealiseerd en het keurmerk Kunskapsskolan Partnerschool mogen voeren. Samen vormen zij de Kunskapsskolan community van partnerscholen waarin zij intensief samenwerken aan kwaliteit in gepersonaliseerd onderwijs. Deze scholen zijn in staat om leerlingen, docenten, schoolleiders, bestuurders en ouders te laten profiteren van alle toegevoegde waarden die Kunskapsskolan te bieden heeft. Denk hierbij ook aan het internationale KED netwerk met alle expertise daarbinnen, aan de professionele samenwerking en ondersteuning van scholen op communicatief gebied, de directe toegang tot alle expertise binnen Kunskapsskolan, het samenwerken binnen de Kunskapsskolan Community op verschillende niveaus en de deelname aan de Bestuurlijk Leergemeenschap samen met onafhankelijke onderwijswetenschappers.
   (zie ook: Partnerscholen)

Verder is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het kiezen voor op Kunskapsskolan geïnspireerd onderwijs ook helpt bij:

 • Scholen van krimp naar groei brengen
 • Een structurele en productieve relatie met ouders creëren
 • Een onderscheidende positionering in de regio realiseren
 • Een integrale digitalisering van de school realiseren
 • Structureel aansluiten bij de eisen van de Onderwijsinspectie
 • Aantrekkelijkheid verhogen op de onderwijsarbeidsmarkt

Maar alles begint met de onderwijsambitie van de scholen zelf. Met de vraag hoe zij de uitdagingen van vandaag willen aangaan en kansengelijkheid willen bevorderen. Om voor elke leerling het verschil kunnen maken. Want uiteindelijk is het hún toekomst.

De scholen

Op de scholen waarmee wij samenwerken, gebeurt het. In het kaartje hieronder zie je een overzicht.

Als je op een marker of naam klikt, zie je de naam, locatie en de contactgegevens van de school.