Wie zijn wij?

Onze historie

In 2000 worden in Zweden de eerste Kunskapsskolan scholen geopend. Met de leerling in het centrum van het leerproces, op basis van persoonlijke doelen, persoonlijke coaching en persoonlijke leerstrategieën voor elk individu. En als doel een generatie op te leiden die voor Zweden in de 21e eeuw het verschil kan maken.

De oprichters vroegen de beste onderwijsmensen om hiervoor een onderwijsconcept te ontwikkelen en uit te voeren. Birgitta Ericson en Torbjörn Bindekrans hebben daarop het KED-model ontwikkeld, dat start vanuit de ambitie en talenten van elke leerling.

Zie hiernaast een interview met Torbjörn Bindekrans waarin hij terugkijkt op die periode.

In 2006 pleit Sir Ken Robinson in zijn beroemde – en inmiddels door vele tientallen miljoenen mensen bekeken – TED Talk voor een radicale shift in het onderwijs. Een shift van gestandaardiseerd naar gepersonaliseerd onderwijs. Onderwijs met aandacht en ruimte voor de talenten en ambities van elke leerling. Sindsdien zijn veel uitgangspunten van het KED-programma bevestigd door breed wetenschappelijk onderzoek van o.a. Gert Biesta, Dylan William, James Nottingham, John Hattie (zie ook de menukaart voor het NPO).

In 2014 start Kunskapsskolan Nederland. Gedreven door de ambitie om gepersonaliseerd onderwijs in Nederland betaalbaar, uitvoerbaar en behapbaar in te voeren. Niet door eigen scholen te stichten, maar door bestaande scholen te helpen hun eigen ambitie te realiseren.

In 2019 ontstaan de eerste Kunskapsskolan Partnerscholen. Zij kiezen ervoor om samen te werken aan onderwijskwaliteit volgens het kwaliteitsmodel van het KED-programma. Elke school implementeert dit in zijn school en context. Klik hier voor een overzicht van Kunskapsskolan Partnerscholen.

Anno nu heeft Kunskapsskolan in Zweden 36 eigen scholen gesticht en het is actief in Engeland, de Verenigde Staten, India en het Midden-Oosten. Kunskapsskolan Nederland werkt inmiddels samen met tientallen scholen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het primair onderwijs.

In Nederland is inmiddels de Kunskapsskolan Community Nederland tot wasdom gekomen. Een community van bestuurders, schoolleiders en leraren van Partnerscholen en scholen die werken aan de invoering van gepersonaliseerd onderwijs op basis van het KED-programma. Met als doel om als partners samen te werken, samen te leren en samen te delen. En zo het Kunskapsskolan onderwijs, geïnspireerd door de principes van het KED-programma, op de betrokken scholen te verbreden, te verdiepen en te verankeren. Vanuit de gedachte: als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.

Meer weten over het KED-programma

Onze drijfveer

Bij alles in het onderwijs gaat het in feite maar om één vraag: is wat wij nu doen in het belang van de leerling? Om scherp te blijven. Beseffend dat we leerlingen dingen leren voor hun latere leven. In hun werk, persoonlijke bestaan en als onderdeel van de samenleving.

Wij geloven: het leven is wat je er in grote mate zelf van maakt. Daarom vinden wij dat we elke leerling steeds weer opnieuw moeten uitdagen om verder te gaan en om het beste uit zichzelf te halen. Om meer te bereiken dan ze zelf voor mogelijk houden. Vanuit de wetenschap dat elke leerling anders is.

Dus: is wat wij nu doen in het belang van de leerling? Het KED-programma helpt om antwoord te geven op die vraag. Betaalbaar voor de samenleving, uitvoerbaar voor scholen, behapbaar voor leraren en leerlingen. En geschikt voor elk kind.

Meer weten over het KED-programma

Onze ambitie

Elke leerling kansen bieden, persoonlijke aandacht geven en de mogelijkheid om in het voortgezet onderwijs elk vak op het eigen niveau en in het eigen tempo te doen. Met de talenten en ambitie van de leerling als uitgangspunt.

Waardoor een vmbo-leerling een extra vak kan kiezen, zodat hij/zij gemakkelijker kan doorstromen. Een leerling met een havo-advies wiskunde (tijdelijk) op vwo-niveau kan doen. En een vwo-leerling voor een praktijkvak kan kiezen. Kunskapsskolan maakt dit organiseerbaar en toegankelijk voor iedere leerling. Een doeltreffende manier ook om kansenongelijkheid te voorkomen of weg te werken.

Daarnaast streven wij ernaar de barrières tussen basisonderwijs en middelbaar onderwijs weg te nemen. Met als doel dat leerlingen van hun vierde tot hun twintigste ononderbroken aan hun ontwikkeling kunnen werken. Zodat niet langer op hun 12de wordt bepaald welke mogelijkheden ze op hun 30ste in de maatschappij hebben.

Kunskapsskolan biedt hiervoor de mogelijkheden, binnen de huidige onderwijswetgeving. Met een leermiddelenpakket dat leerlingen – intensief begeleid door hun persoonlijke coach en vakdocenten – langer de mogelijkheid biedt uit te vinden hoe en op welk niveau zij het beste leren. En aldus hun definitieve keuzes voor een diploma kunnen uitstellen. Omringd door een kwaliteitskader dat de lerende schoolorganisatie ondersteunt, en leraren en de schoolleiding de benodigde structuur biedt.

Verder helpt het werken met het KED-programma ook bij:

  • Scholen van krimp naar groei brengen
  • Een structurele en productieve relatie met ouders creëren
  • Een onderscheidende positionering in de regio realiseren
  • Een integrale digitalisering van de school realiseren
  • Structureel aansluiten bij de eisen van de Onderwijsinspectie
  • Aantrekkelijkheid verhogen op de onderwijsarbeidsmarkt

Meer weten over samen werken aan kwaliteit

Onze visie

Elke leerling in Nederland de aandacht geven die zij/zij nodig heeft. Of zoals onze Zweedse collega’s het hebben geformuleerd: ‘Our vision is to contribute to an education that empowers every student to master the challenges of today and shape the world of tomorrow’.

Waarbij leerlingen naast het behalen van hogere studieresultaten vaardigheden aanleren die zij later zo keihard nodig hebben. Binnen uitstekende scholen die, op basis van duidelijke leerdoelen, leerlingen uitdagen meer uit zichzelf te halen dan zij ooit voor mogelijk hebben gehouden.

Onderwijs, kortom, dat de ambities & talenten van leerlingen verbindt met de wettelijke leerdoelen. Waar leraren gemotiveerde leerlingen intensief begeleiden en in staat zijn hun vak van extra dynamiek, inhoud en werkplezier te voorzien in een plezierige omgeving. Gestoeld op het bewezen KED-programma en kwaliteitskader. Dat is onze visie voor het Nederland onderwijs. Betaalbaar voor de samenleving, behapbaar voor leraren & leerlingen en uitvoerbaar voor de scholen.

Meer weten over het KED-programma

Onze rol

In Nederland is onderwijs een publieke taak. Als samenleving geven wij scholen het mandaat om onze kinderen de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen. Elke school bepaalt zelf hoe zij die leerbelofte aan hun leerlingen invullen.

En dat bepaalt meteen onze plek. Wij beloven scholen om hen daarbij te helpen. Dat is onze ondersteuningsbelofte aan hen, waarbij wij ervoor waken dat we op de stoel van de leraar, directeur of de bestuurder gaan zitten.

Wij blijven bewust buiten het publieke domein. En zorgen voor een heldere scheiding tussen de verantwoordelijkheden van de scholen en die van Kunskapsskolan.

img-sp
knt-t

Ons team

Onderwijs is mensenwerk, dus is ons werk dat ook. En ieder van ons doet zijn werk met groot plezier en inzet. Want we doen dit, samen met de leraren en schoolleiders, voor een groter doel: in een snel veranderende wereld elke leerling meer meegeven dan de eindexameneisen verlangen.

Graag stellen we het team van Kunskapsskolan aan je voor:

Eric de Jong – Algemeen directeur
Willemien Noordhof – Educational director
Madelief Keyser – Operational director
Jeroen Rondeel – Financieel directeur
Corine Veen – Office Manager
Koos Woltjes – Expert communicatie
Djonie Groenveld – Manager curriculum ontwikkeling

Daarnaast werken we samen met gecertificeerde Kunskapsskolan experts.

Onze aanpak

Nederlandse scholen de gelegenheid geven te profiteren van de toegevoegde waarden van het KED-programma. Voor leerlingen, leraren en schoolleiders. Stap voor stap en dus altijd op maat. Langs drie lijnen van verandering: onderwijskundig, organisatorisch en in de organisatiecultuur. Met de mens steeds in het middelpunt. En op elk moment professionele begeleiding en ondersteuning binnen handbereik.

Overstappen naar het KED-programma vraagt om een meerjarige transitie. Dit verdraagt geen ‘een beetje van mijzelf en een beetje van Maggi’. Leerlingen zijn geen experimenteerplatform. En dus hanteert Kunskapsskolan consequent haar gedegen kwaliteitskader. Met een structuur die rust en ruimte schept. Waarmee de passie om jonge mensen te helpen ontwikkelen wordt voorzien van extra dynamiek, inhoud en werkplezier.

En dat alles terwijl de leerlingen binnen het KED-programma (veel) meer meekrijgen dan de eindexameneisen verlangen. Aansluitend bij wat de samenleving van hen gaat vragen.

Meer weten? Neem contact met ons op