Onder de motorkap

Het fundament van Kunskapsskolan

Werken volgens het KED-programma (Kunskapsskolan EDucation) is het leggen van een puzzel: elk stukje moet op de juiste plek. Zo organiseren scholen het onderwijs om de leerlingen heen. Geven zij leerlingen de mogelijkheid te leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Stellen zij leraren in staat elke leerling de aandacht geven die hij/zij nodig heeft. En formuleren zij uitdagende leerdoelen en duidelijke criteria. Allemaal bedoeld om leerlingen voor te bereiden op hun leven in een globaliserende samenleving, met altijd veranderende uitdagingen en moeilijke keuzes.

Elk stukje van de puzzel staat voor een duidelijke waarde:
(klik op de afbeelding om te vergroten)

Samenwerken aan kwaliteit

Bij het KED-programma hoort een proactieve en doelgerichte invulling van kwaliteit. Want scholen willen al tijdens een schooljaar zien wat er speelt, en daarop inspelen. Beleidsmatig, procesmatig en met actief HR-beleid.

De scholen werken daarbij op dezelfde manier als hoe zij met leerlingen omgaan. Men stelt doelen, bepaalt een strategie, voert die uit, evalueert en stelt bij. Op lange termijn, per periode en bij sommige doelen wekelijks in de (team)overleggen. En dat op elk niveau in de organisatie: de leerling, de medewerker, als jaar(laag)teams en vakteams en als school.

Alle scholen die behoren tot het internationale KED Network gebruiken hiervoor, binnen de eigen nationale context, het zogeheten KED Framework met negen kwaliteitsgebieden.

Bedoeld om de implementatie en uitvoering van het KED-programma te vergemakkelijken, en de basis te leggen voor een goede sturing en verantwoording op alle niveaus in de school. Daarbij voortbouwend op twee decennia ervaring van de Zweedse Kunskapsskolan collega’s.

Door allemaal dezelfde waarden, doelen, structuren en principes te volgen, ontstaat bovendien een goede basis voor scholen om samen te werken. Denk daarbij aan onderlinge benchmarking, ondersteuning en gezamenlijke ontwikkeling. En niet alleen als Nederlandse scholen, maar ook internationaal binnen het KED Network.

Het kwaliteitsproces wordt op elke school die het KED-programma volgt ondersteund met een aantal kwaliteitsdagen per jaar. Waar schoolleiders en experts ervaringen uitwisselen, reflecteren en evalueren. Wat door Kunskapsskolan wordt aangevuld met de inbreng van internationale ervaring, kaders en instrumenten om de jaarlijkse kwaliteitscyclus proactief en sturend in het KED-programma te verankeren.

Kunskapsskolan leermiddelen: logisch!

Als je elke leerling de gelegenheid wilt bieden om op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo het beste uit zichzelf te halen, dan is leerdoelgericht onderwijs van Kunskapsskolan de meest logische keuze.

Maar om dit goed te realiseren, moeten leerlingen binnen een uniforme leeromgeving die alle vakken omvat, naadloos kunnen overstappen tussen verschillende niveaus. Zonder wisseling van methode en zonder dat dit extra belastend is voor de vakdocent.

In Nederland is maar één leermiddelenpakket beschikbaar dat dit biedt: de Kunskapsskolan leermiddelen. Een pakket met 11 vakken speciaal voor leerdoelgericht onderwijs ontwikkeld, en volledig digitaal met gebruik van verschillende mediavormen en directe feedback mogelijkheden. Ideaal voor alle leerjaren binnen het vmbo en de eerste drie leerjaren van havo en vwo.

Docenten krijgen zo de sleutel in handen naar een laagdrempelige flexibele onderwijsplanning, met tijd/ruimte om individuele leerlingen en kleinere groepen te begeleiden. Met de gelegenheid om leeractiviteiten maximaal te laten aansluiten op de behoeften van leerlingen. En zelf eigen materiaal toe te voegen en/of vakoverstijgend onderwijs te realiseren, door leerdoelen van verschillende vakken in één thema te combineren.

Maar denk ook aan het later determineren van leerlingen, aan het bestrijden van kansenongelijkheid, het verhogen van leerlingmotivatie en creëren van de zo noodzakelijke balans tussen kennis en vaardigheden. De combinatie leerdoelgericht onderwijs en Kunskapsskolan leermiddelen brengt deze cruciale onderwijsdoelstellingen stuk voor stuk binnen handbereik.

Natuurlijk, de overstap van traditionele onderwijsmethodes naar volledig leerdoelgericht onderwijs is best een ding. En niets is perfect, dus wordt er voortdurend aan de verbetering van de Kunskapsskolan leermiddelen gewerkt.

Dus:

  • Als je elke leerling de gelegenheid wilt bieden om op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo het beste uit zichzelf te halen.
  • Leerlingen meer tijd wilt geven om te laten zien wat zij in huis hebben.
  • De leerlingmotivatie wilt verhogen door keuzes te bieden.
  • Je vindt dat hoge studieresultaten en persoonlijke ontwikkeling belangrijke doelen zijn.
  • Je bereid bent om volgens de principes van het KED-programma leerdoelgericht te denken en werken.

Dan zijn Kunskapsskolan leermiddelen zonder twijfel de beste en meest logische keuze.

Meer informatie of een demo van de Kunskapsskolan leermiddelen?

doc-t

Het vak wordt alleen maar leuker!

Het KED-programma en de Kunskapsskolan leermiddelen bieden docenten de mogelijkheid binnen een flexibele onderwijsplanning elke leerling de aandacht geven die hij/zij nodig heeft. In een plezierige en motiverende omgeving, waarbinnen leerlingen voelen dat zij zichzelf mogen zijn en leren om anderen te accepteren zoals ze zijn. Waardoor de motivatie van leerlingen toeneemt en de toegevoegde waarde van docenten – onderwijs is én blijft mensenwerk – groter wordt dan ooit tevoren.

Docenten hebben binnen het KED-programma als coach intensief en ook individueel contact met leerlingen, en daarmee meer ruimte om leerlingen te begeleiden en een band op te bouwen. De Kunskapsskolan leermiddelen maken het daarnaast mogelijk dat leerlingen binnen de leeromgeving die zij gewend zijn naadloos kunnen overstappen tussen verschillende niveaus. Waardoor vakdocenten hun leerlingen gemakkelijk naar niveau kunnen clusteren, en meer grip krijgen op de kern van het curriculum/de leerlijn van hun vak. Daarnaast worden docenten gestimuleerd om te variëren in leeractiviteiten, passend bij de leerdoelen en behoefte van hun leerlingen.

Hierdoor wordt de onderwijspassie van docenten gevoed met extra dynamiek, inhoud en werkplezier. In meerdere rollen: als vakdocent, als coach, als algemeen docent en als teamlid. In een duidelijke structuur, maar met juist méér professionele vrijheid.

De rol van de schoolLEIDER

Overstappen naar het KED-programma is een meerjarig traject. Met drie duidelijke veranderlijnen: onderwijskundig, organisatorisch en organisatiecultuur. Met de schoolLEIDER aan het roer.

Want zonder duidelijke visie en goed leiderschap zijn deze drie lijnen moeilijk met elkaar te verbinden. Laat staan dat ze binnen enkele jaren aan elkaar kunnen worden geknoopt. Dus is binnen het KED-programma de rol en positie van schoolleider van cruciaal belang. En is een belangrijk deel van de begeleiding ook op de schoolleider gericht. Als klankbord en coach tegelijk. Aangevuld met het Kunskapsskolan kwaliteitskader. In een structuur die rust en ruimte schept. En die de school helpt om het leiderschap duurzaam te spreiden over meer schouders door op onderwerpen teamleden een expertrol te geven. Met een opbrengst die veel verder gaat dan voortreffelijk onderwijs alleen.

loc-g

Ouders/verzorgers worden intensief betrokken

Kunskapsskolan onderwijs werkt vanuit de pedagogische driehoek leerling, ouder/verzorger(s), persoonlijke coach. Niet alleen door ouders/verzorgers via de digitale Learning Portal permanent zicht te geven op hoe hun kind(eren) het doet/doen. Maar ook door hen intensief te betrekken bij het bepalen van de lange termijn en periodedoelen, en het bespreken van de resultaten. Ondermeer doordat de leerling zelf meerdere keren per jaar zijn/haar voortgang aan de ouder/verzorger(s) en de persoonlijke coach presenteert.

Zo worden ouders serieus genomen en bij het onderwijs van hun kind(eren) betrokken. Niet in tien-minuten-gesprekken op momenten dat er al een probleem is. Maar gaandeweg het leerproces, in nauw contact met de persoonlijke coach die hun kind permanent begeleidt. Daarvoor is het noodzakelijk een relatie op te bouwen. In de driehoek leerling, ouder(s), persoonlijke coach. Omdat onderwijs niet alléén een taak is van de school, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbinnen ook ouders een vitale rol hebben.

Meer weten over Kunskapsskolan?