‘Ouders zijn de echte experts van hun kind’

Dr. Nassau College Gieten in Drenthe vierde Kunskapsskolan Partnerschool

Nabijheid, authenticiteit en persoonlijke aandacht voor elk kind. Als ouders waar ook ter wereld wordt gevraagd naar de gewenste toegevoegde waarde van scholen, dan komen deze elementen steevast naar voren. Ouders spelen ook een bepalende rol bij de keuze van de school voor hun kind(eren). Zijn bovendien geïnteresseerd in hoe hun kind(eren) het op school doen. En kunnen waardevolle input geven.

Daarom hanteert het Dr. Nassau College in Gieten – de vierde Kunskapsskolan Partnerschool van Nederland – in haar gepersonaliseerd onderwijs de driehoek leerling, ouder(s) en leraar. Niet in 10-minuten gesprekken, maar door aan het begin en halverwege elke schoolperiode gezamenlijk de leerdoelen van de leerling te bespreken. En aan het eind van elke schoolperiode samen van gedachten te wisselen over de resultaten. Om zo gezamenlijk de hele weg naar het eindexamen te zien, te beleven en te begeleiden.

Luisteren

‘Ouders zijn de echte experts van hun kind’, stelt Irma Veenhuizen, schoolleider van het Dr. Nassau College, resoluut vast. ‘En luisteren is wat ons betreft het belangrijkste onderdeel van communiceren. Dus zie ik de ouders als welkome partners om het gepersonaliseerde onderwijs van het Dr. Nassau College samen te optimaliseren. En hebben wij naast de onderwijsgerichte gesprekken aan het begin en halverwege elke schoolperiode ook een actieve klankbordgroep, waarin zo’n 20 ouders en de schoolleiding met grote regelmaat met elkaar van gedachten wisselen. Want wij kunnen wel van alles bedenken. Maar doen wij de dingen dan ook meteen goed?’

‘Onze ouders helpen ons daar geweldig mee. En dat heeft een positief effect op de onderwijskwaliteit. Bovendien ontstaan op deze manier korte lijnen. Waardoor wij de ouders bijvoorbeeld meteen konden betrekken bij de uitdagingen rondom de corona-crisis. Zo kregen wij snel in beeld welke leerlingen thuis minder goed aan leren toekwamen en beter (binnen de corona-regels) op school konden worden begeleid. Maar het werkt ook andersom. Met de Pasen zijn leraren op de fiets langs alle leerling-adressen gegaan om daar een chocoladepaashaas te brengen. Dat is wat wij met nabijheid bedoelen. Niet alleen letterlijk, want wij hebben gelukkig leerlingen uit de wijde omtrek, maar vanuit een verbondenheid met de gemeenschap hier in Drenthe. En dat maakt ons werk geweldig leuk. Want: wie handelt vanuit passie, heeft geen werk maar een leven.’

Uniek

Het Dr. Nassau College in Gieten heeft als vierde school in Nederland het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool gekregen. Werkt dus vanuit het principe dat elke leerling uniek is. Met eigen ambities en talenten en leerdoelgericht onderwijs om hem/haar heen georganiseerd. Met voor elke leerling voldoende aandacht, in een duidelijke structuur en werkend aan persoonlijke doelen. Op hun eigen niveau, in hun eigen tempo. Maar altijd uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Waarbij leerlingen – wanneer eraan toe – begeleid de regie mogen pakken over hun eigen leerproces en -programma. Waardoor zij bijvoorbeeld meer gemotiveerd naar school gaan.

Alle scholen die in Nederland het gepersonaliseerd onderwijs van Kunskapsskolan aanbieden hanteren deze uitgangspunten. Maar Kunskapsskolan Partnerscholen gaan een duidelijke stap verder. Zij hebben ervoor gekozen het Kunskapsskolan kwaliteitsmodel als integraal uitgangspunt voor hun kwaliteitszorg te hanteren. Optimaal gebruikmakend van wat de afgelopen 20 jaar in Zweden, waar Kunskapsskolan oorspronkelijk vandaan komt, zo succesvol is ontwikkeld en toegepast. Met als uitgangspunt dat elk onderdeel ervan in dienst van de leerlingen functioneert, er als gevolg daarvan hogere studieresultaten kunnen worden geboekt en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen extra wordt gestimuleerd.

Tevreden

Belangrijk onderdeel daarbinnen is dat ouders en leerlingen tevreden zijn over de school, en leraren op een plezierige manier hun veelzijdigheid en professionele zelfbewustzijn kunnen laten zien. Vandaar ook de balans die het Dr. Nassau College zoekt in de relatie tussen de school, de ouders en de bredere gemeenschap. Dit naast het gegeven dat ouders – dankzij de digitale structuur die binnen de school functioneert – sowieso direct inzicht hebben in de resultaten van kun kind(eren).

‘Ouders moeten de gelegenheid hebben hun vragen te stellen en kritiekpunten op tafel te leggen’, geeft Veenhuizen aan. ‘Zo kwam bijvoorbeeld het verzoek om met elkaar te kijken naar de feedback die leerlingen tijdens hun wekelijkse coaching door hun vaste leraar/coach krijgen. Omdat ouders het gevoel hadden dat dit per leraar kan verschillen. Een prima idee, vind ik. Dus hebben wij dat onderwerp voor een volgende bijeenkomst geagendeerd. En neem ik dan een van onze coaching-experts mee om aan dat gesprek deel te nemen.’

‘Niet alleen om uit te leggen hoe wij onze leraren professioneel opleiden en ondersteunen op dit gebied, maar vooral ook om te luisteren naar hoe ouders de coaching van hun kind(eren) ervaren. Wij staan immers niet tegenover elkaar, maar zijn samen verantwoordelijk voor het welbevinden van de leerlingen. En van daaruit zie je een band ontstaan. Zie je dat ouders in het kader van corona tegen ons zeggen: ‘Denken jullie wel om de belastbaarheid van de leraren? En hebben wij aan het eind van de corona-sluiting de ouders gevraagd: hoe zien jullie de school functioneren als de corona-maatregelen worden opgeheven?’

Helder

Voor schoolleider Irma Veenhuizen en haar team van professionals is het helder: ‘Samen staan we sterk, en zorgen wij ervoor dat leerlingen hier op school meer meekrijgen dan de uiteindelijke exameneisen van hen verlangen. Aansluitend bij wat van hen in de snel veranderende samenleving gaat worden gevraagd. Door middel van gepersonaliseerd onderwijs op een school die nabijheid, authenticiteit en persoonlijke aandacht voor elke leerling elke dag in praktijk brengt.’

Deel binnen je eigen netwerk: