Kunskapsskolan blij met eerste wetenschappelijke onderzoek naar gepersonaliseerd leren in Nederland

Scholen die gepersonaliseerd onderwijs aanbieden in combinatie met de toepassing van moderne ICT-oplossingen, hebben een grotere kans om boven het gemiddelde te presteren, mits zij het concept ‘gepersonaliseerd leren’ binnen de school(organisatie) integraal doorvoeren.

Dit is een van de conclusies uit een studie in opdracht van de PO-Raad, VO-raad, en de Ministeries van EZ en OCW als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. De studie is uitgevoerd door de universiteiten van Utrecht en Leiden in samenwerking met Oberon, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs. Aan het onderzoek hebben in totaal 65 scholen in het Voortgezet Onderwijs en 9 praktijksituaties met 94 scholen in het Primair Onderwijs deelgenomen, waaronder scholen die samenwerken met Kunskapsskolan.

Ten aanzien van de inzet van ICT binnen het onderwijsproces concluderen de onderzoekers dat deze vooral ingezet wordt ter ondersteuning van het pedagogisch-didactische proces. Ook wordt de conclusie getrokken dat de combi van gepersonaliseerd leren en ICT-toepassingen hogere opbrengsten genereren wanneer dergelijke concepten integraal en schoolbreed worden doorgevoerd (in plaats van gedeeltelijk, zoals nu vaak voorkomt). Inclusief een combinatie van controle/regie aan de kant van de leerling en passende, vooral coachende, ondersteuning aan de kant van de leraar.

Op basis van de studie adviseren de onderzoekers om scholen de ruimte te (gaan) geven verregaande aanpassingen mogelijk te maken, omdat de huidige organisatie en regulering de gewenste integrale toepassing van gepersonaliseerd leren beperkt. Anderzijds benadrukken zij dat aan de uitkomsten van de studie nog geen keiharde conclusies mogen worden verbonden, omdat de onderzochte scholen – hoewel veel in aantal – intern zodanig van elkaar verschilden dat nader onderzoek gewenst is.

Hoewel de studie veel nadruk legt op het gebruik van ICT binnen het onderwijs, ziet Kunskapsskolan Nederland het rapport als een steun in de rug voor de ruim veertig scholen met wie zij samenwerken. Niet alleen vanwege de uitkomsten van het onderzoek, maar ook omdat Kunskapsskolan hoe dan ook wetenschappelijk onderzoek naar gepersonaliseerd leren toejuicht. De studie van de universiteiten van Utrecht en Leiden, in samenwerking met Oberon, is de eerste onafhankelijke studie in Nederland die specifiek ingaat op de effecten van deze vorm van onderwijs met leerlingen in een centrale positie en het onderwijs daaromheen georganiseerd.

In de visie van Kunskapsskolan Nederland is elk kind uniek. Met eigen, persoonlijke dromen en kwaliteiten om die dromen te verwezenlijken. Met de behoefte om daarin gezien èn gehoord te worden door hun leraren. Gepersonaliseerd leren stelt deze persoonlijke ambities, dromen en kwaliteiten van leerlingen centraal door ze te verbinden aan leerdoelen op school. En het Kunskapsskolanmodel (KED) helpt scholen om door middel van afgewogen keuzen het onderwijs daaromheen te organiseren. Binnen een duidelijke structuur, ondersteund door het ‘leerportaal’, waarbij leerlingen intensief en persoonlijk worden begeleid door hun leraren en eigenaar kunnen worden van hun eigen ontwikkeling.

Deel binnen je eigen netwerk: