Van Kinsbergen college in Elburg tweede Nederlandse Kunskapsskolan Partnerschool

Elburg, 4 december 2019 – Het Van Kinsbergen college in Elburg heeft – na Lumion Amsterdam – als tweede school in Nederland het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool weten te verwerven. Dit betekent dat het Van Kinsbergen College bij haar gepersonaliseerde vmbo-b, vmbo-k, mavo, havo en atheneum opleidingen het zogeheten KED Framework (het internationale Kunskapsskolan onderwijs-, kwaliteits- en organisatiemodel) als uitgangspunt hanteert.

Gepersonaliseerd onderwijs gaat ervan uit dat elke leerling uniek is, met eigen ambities en talenten. Met leerdoelgericht onderwijs om leerlingen heen georganiseerd, en letterlijk voor elke individuele leerling voldoende aandacht. Waarbij zij, zodra ze eraan toe zijn, zelf de regie mogen pakken over hun eigen leerproces en -programma. Hiermee worden, naast de kennis voor het eindexamen, ook de vaardigheden aangeleerd zoals: verantwoordelijkheid nemen, plannen, samenwerken en ‘op tijd finishen’. De vaardigheden die leerlingen in de snel veranderende wereld extra nodig gaan hebben. Hierdoor kunnen leerlingen op het Van Kinsbergen college zeggen dat zij veel meer meekrijgen dan alleen het diploma.

Overtuiging

Schoolleider Heidy van den Berg van het Van Kinsbergen college ziet de rol en positie van haar school met het verkrijgen van het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool groeien naar een regionale. ‘Wij merken dat in de omringende gemeenten en een grote regio rondom Elburg, de behoefte aan gepersonaliseerd onderwijs groeiende is. Het Van Kinsbergen college is nu de enige Kunskapsskolan Partnerschool in de regio, en pas de tweede in Nederland, dus geven wij leerlingen uit die gemeenten graag de gelegenheid om bij ons hun middelbare schoolopleiding te doen. Tegelijk vormt ons gepersonaliseerd onderwijs een uitstekende aanvulling op het middelbaar onderwijs in Elburg. Zodat ouders en leerlingen de keuze hebben tussen het traditionele klassikale onderwijs en het gepersonaliseerde onderwijs op basis van het Kunskapsskolan onderwijsmodel.’

Pioniers

Raymond van Kerkvoorden, mede-initiatiefnemer en directeur van Kunskapsskolan Nederland, is heel blij met het Van Kinsbergen college als tweede Kunskapsskolan Partnerschool in Nederland. ‘Wij zien inmiddels bij scholen een grote belangstelling voor deze nieuwe mogelijkheid. Waarbij de scholen die, zoals het Van Kinsbergen college, al langer bezig waren met gepersonaliseerd onderwijs er nu voor kiezen zich volledig te committeren aan het Kunskapsskolan Raamwerk voor Onderwijskwaliteit, het Kunskapsskolan Raamwerk voor Onderwijsorganisatie en het Kunskapsskolan schooltransitie model.’ Schoolleider Heidy van den Berg heeft dan ook geen spijt van het intensieve programma dat voor het predicaat moest worden doorlopen: ‘Het gaat erom samen met en voor elke leerling het verschil te maken. Dat wil je zo goed mogelijk doen, en het Kunskapsskolan raamwerk stelt ons in staat – zeker als je dat afzet tegen het traditionele onderwijs – een zeer hoog niveau te realiseren. Daarnaast maakt de Kunskapsskolan community het mogelijk te delen met en te leren van andere scholen, ook in het buitenland. Verder hebben wij nu een direct partnership met een Kunskapsskolan school in Zweden – waar dit gepersonaliseerd onderwijs is ontwikkeld – met contacten tussen docenten en schoolleiders en een uitwisseling van leerlingen.’

Optimaal

Kunskapsskolan Nederland ondersteunt inmiddels zo’n 50 scholen in Nederland bij het realiseren van hun ambitie op gebied van gepersonaliseerd onderwijs. Recent is daar, na verzoeken van scholen, de mogelijkheid bijgekomen om het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool te verwerven. Met Lumion in Amsterdam als eerste in oktober jongstleden en nu het Van Kinsbergen college als tweede Kunskapsskolan Partnerschool in Nederland.

Meer weten over het Van Kinsbergen college als Kunskapsskolan Partnerschool? Lees dan het interview met schoolleider Heidy van den Berg en OOZ-bestuurder Kees Elsinga. Of het vraaggesprek met Youki Erdkamp, als leraar/coach actief op het Van Kinsbergen college. Daarnaast licht Willemien Noordhof, directeur onderwijs van Kunskapsskolan, hier in een apart verhaal toe wat Kunskapsskolan Partnerscholen precies zijn en hoe scholen dit predicaat kunnen verwerven. Heb je vragen naar aanleiding van dit persbericht en de interviews, bel dan bij het Van Kinsbergen college met John Beumer (0651275327) en bij Kunskapsskolan met Koos Woltjes (0630116890).

Deel binnen je eigen netwerk: