‘Kwaliteit is zo enorm belangrijk!’

Een lerarentekort hebben ze niet op het Van Kinsbergen college in Elburg. Want vacatures worden snel vervuld met leraren die er graag willen werken. En een tekort aan leerlingen is er – terwijl Elburg in een krimpregio ligt – ook niet. Omdat leerlingen uit de hele regio ervoor kiezen om naar het Van Kinsbergen college te komen. Vanwege de kwaliteit van het onderwijs. Omdat het een leuke school is. Maar ook vanwege het bijzondere karakter. Want het Van Kinsbergen is de tweede school in Nederland die – na het Lumion in Amsterdam – het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool heeft gekregen. Waarmee is aangetoond dat hier gepersonaliseerd onderwijs van het allerhoogste niveau wordt aangeboden. Met leerlingen in een centrale positie, en het onderwijs daaromheen georganiseerd.

Heidy van den Berg, schoolleider op het Van Kinsbergen college

Heidy van den Berg, schoolleider op het Van Kinsbergen college, is er ontzettend blij mee. Want het hele schoolteam heeft keihard gewerkt om door de strenge audits van Kunskapsskolan heen te komen. ‘Het is zo goed dat wij dit hebben gedaan. Want kwaliteit is enorm belangrijk. Dus is het ook volkomen terecht dat er heel strenge eisen worden gesteld aan het Kunskapsskolan Partnerschool zijn. Niet alleen op onderwijskundig gebied – op basis van het Kunskapsskolan Raamwerk voor Onderwijskwaliteit – maar ook via het Kunskapsskolan Raamwerk voor Onderwijsorganisatie. Want hoge kwaliteit binnen een school creëren en in stand houden is meer dan gepersonaliseerd onderwijs alleen. Dat heeft ook met de samenwerking tussen leraren te maken, met het leiderschap van het management, met de communicatie en ga zo maar door. Gepersonaliseerd onderwijs is geen trucje of maniertje. Zoiets vraag om een fundamentele ontwikkeling op drie niveaus: onderwijs, organisatie en cultuur. En het feit dat wij als tweede school in Nederland Kunskapsskolan Partnerschool zijn geworden, is dus een even geweldig als terecht compliment naar alle collega’s. Want winnen doe je samen. Ook binnen een school.’

Uniek

Elke leerling is uniek. Met eigen ambities en talenten. Met letterlijk voor elke leerling voldoende aandacht. In een duidelijke structuur werkend aan persoonlijke doelen. Waarbij leerlingen – zodra daaraantoe – begeleid de regie mogen pakken over hun eigen leerproces en -programma. Waardoor zij meer gemotiveerd naar school gaan. En in de snel veranderende wereld meer meekrijgen dan de uiteindelijke exameneisen van hen verlangen. Het zijn allemaal uitgangspunten van gepersonaliseerd onderwijs. Maar Kunskapsskolan Partnerscholen gaan nog een stap verder. Heidy daarover: ‘Door de Kunskapsskolan uitgangspunten op het gebied van onderwijs, organisatie en cultuur integraal te volgen, zijn wij in staat elk onderdeel in dienst van de leerlingen te laten functioneren. Waardoor hogere studieresultaten kunnen worden geboekt en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen extra wordt gestimuleerd. Bovendien merken we dat ouders en leerlingen tevreden zijn over de school, en leraren op een plezierige manier hun veelzijdigheid en professionele zelfbewustzijn kunnen laten zien.’

Jongeren
Kees Elsinga, bestuurder van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Kees Elsinga, bestuurder van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ, met totaal 37 scholen in het primair en voortgezet onderwijs) ziet het Van Kinsbergen college als een antwoord op de hedendaagse vraag of het onderwijs nog wel aansluit bij de wereld van de jongeren. ‘Ik zie de grote scholen daarmee worstelen. Zij hebben het – en dat is ook heel begrijpelijk – vaak minder gemakkelijk bij het adopteren en implementeren van noodzakelijke vernieuwingen in het onderwijs.’ ‘Dan is het prachtig om een school als het Van Kinsbergen te zien opereren. Naast overigens het Zeven Linden in Dedemsvaart (eveneens een OOZ- school), waar ook  gepersonaliseerd onderwijs wordt aangeboden. Bovendien moet je in een krimpregio als de omgeving Elburg – een regio waar het christelijk onderwijs van oorsprong zeer sterk is vertegenwoordigd – als openbare school met een goed verhaal en onderwijsaanbod komen. En dat is wat hier gebeurt. In die zin zie ik deze scholen als pioniers in de onderwijsontwikkeling. Zonder iets af te willen doen aan de collega’s op onze andere OOZ-scholen natuurlijk. Want ook daar worden stappen gezet, bijvoorbeeld door middel van het 10-14 onderwijs (aansluiting van primair op voortgezet onderwijs).’

Elsinga verbaast zich dan ook niet over de belangstelling onder ouders en leerlingen uit de regio voor het Van Kinsbergen college. ‘Al moeten we tegelijk erkennen dat de capaciteit op het Van Kinsbergen beperkt is. En het dus verstandig is als ouders hun kinderen al in een vroeg stadium aanmelden. Verder vind ik deze belangstelling ook een signaal aan de gemeenten. Om alle leerlingen die dat willen te kunnen laten profiteren van het kwalitatieve onderwijs dat hier wordt geboden.’

Verschil

Heidy van den Berg ziet ondertussen de verschillen. ‘Als ik nu kijk naar de leerlingen in leerjaar vier, dan zie ik dat de resultaten hoger liggen. En daarnaast merk ik de ontwikkeling van ons gepersonaliseerd onderwijs het aan de ‘rode kaarten’ die door het jaar heen worden gegeven (leerlingen die een les worden uitgestuurd). In het verleden kwam dat met grote regelmaat voor. Nu heb ik er één of twee per jaar. Dat zegt iets over het onderwijs, over de leraren èn over de motivatie van de leerlingen. In die zin – daar ben ik van overtuigd – gaat het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool van het Van Kinsbergen college feitelijk over het label ‘excellente school’ heen. En dat allemaal in dienst van de leerlingen. Door hen meer mee te geven dat het diploma alleen. Als start in een pijlsnel veranderende wereld.’

Deel binnen je eigen netwerk: