MY college nieuwe Kunskapsskolan Partnerschool

‘Leerlingen kansen bieden die zij niet voor mogelijk hielden’

Spijkenisse – Nederland is weer een nieuwe Kunskapsskolan Partnerschool rijker: MY college in Spijkenisse. Op vrijdag 12 januari werd de officiële overeenkomst getekend en de speciale Kunskapsskolan plaquette uitgereikt aan directeur Marjolein Scholten. MY college is een vmboschool met een basis-, kader- en mavo-opleiding die met haar gepersonaliseerd onderwijs aantoont dat hardnekkige sociale patronen kunnen worden doorbroken, waardoor jonge mensen kansen krijgen die zij – én hun ouders – daarvoor nooit voor mogelijk hadden gehouden. Een unieke vorm van onderwijs voor Nissewaard.

Voor directeur Marjolein Scholten is het worden van Kunskapsskolan Partnerschool een bekroning van zeven jaar in teamverband keihard werken. Maar veel belangrijker zijn wat haar betreft de resultaten van deze gezamenlijke inspanning. Want inmiddels zijn er tal van voorbeelden te geven van leerlingen voor wie de jaren bij MY college als ‘game changer’ kunnen worden omschreven. Vaak tegen de verwachtingen in. ‘Dat is wat dit gepersonaliseerd onderwijs – met alles wat daarbij hoort – mogelijk maakt. Maar pas op: het Kunskapsskolan gepersonaliseerd onderwijs is geen trucje. Geloof mij maar dat er veel bij komt kijken om onderwijs ook écht gepersonaliseerd te maken. Hier hebben wij zeven jaar als team keihard aan gewerkt. Met als uitkomst dat we nu mét en voor leerlingen een geweldige stap richting kansengelijkheid hebben gezet.’

Eigen tempo en niveau

Binnen het Kunskapsskolan onderwijsprogramma worden leerlingen in de gelegenheid gesteld bij elk vak op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te leren. Bovendien leren zij gaandeweg om –wanneer zij daaraan toe zijn – meer regie te pakken over hun eigen ontwikkeling. Zo leren zij óók de vaardigheden die de maatschappij van een moderne burger (en elke werkgever van een nieuwe werknemer) vraagt. Denk aan jezelf voortdurend ontwikkelen, kunnen plannen en het vermogen om met respect voor anderen, te kunnen samenwerken. En dus zeggen ze bij MY college met droge ogen: wij geven onze leerlingen meer mee dan de eindexameneisen verlangen. Met als bewijs voor die stelling het gegeven dat twintig procent van alle leerlingen binnen MY college een of meerdere vakken doet op een hoger niveau dan waar zij aan het eind van groep acht van de basisschool op waren ingeschat.

Coaching

Een belangrijk onderdeel van het Kunskapsskolan onderwijs is de intensieve coaching van leerlingen. Gestructureerd en wekelijks 15 minuten per leerling. Coachen zoals coaching is bedoeld, noemen ze dat bij MY college. Uitgevoerd door de speciaal opgeleide docenten, als aorta binnen het gepersonaliseerd onderwijs. Luc Visser is naast docent biologie en teamleider binnen MY college ook actief als coach. Hij benadrukt: ‘de coaching van leerlingen heeft pas écht toegevoegde waarde wanneer je het – zoals hier gebeurt – koppelt aan duidelijke leerdoelen, het wekelijks met leerlingen praten over hoe het gaat met de gestelde leerdoelen en het samen vaststellen van hoe je nu verder gaat.’

‘Ik voel daarom voortdurend de behoefte om de ouders van onze (toekomstige) leerlingen uit te leggen wat échte leerling-coaching inhoudt. Wat de toegevoegde waarde is en wat het betekent binnen de praktijk van MY college. Omdat de coaching leerlingen aan de ene kant helpt het beste uit zichzelf te halen, maar aan de andere kant ook doet beseffen dat zij als persoon worden gezien en gehoord. Met andere woorden: échte coaching is nooit gericht op één element, maar altijd op én het behalen van de leerdoelen én de relatie tussen docent en leerling.’

MY college biedt kansen aan leerlingen die zij soms zelf maar ook anderen voor onmogelijk hielden. Dankzij de inspanning van het personeel van MY college maar ook dankzij het Kunskapsskolan onderwijsmodel, de ondersteuning vanuit Kunskapsskolan én de andere Kunskapsskolan Partnerscholen in Nederland. Waarbij voor iedereen geldt: samen staan wij sterk, in het belang van de leerling.’

Meer weten over MY college als Kunskapsskolan Partnerschool? Lees dan hier het interview over hoe MY college gepersonaliseerd onderwijs gebruikt om leerlingen te helpen ontwikkelen. Lees hier meer over het geven van coaching aan leerlingen op MY college.

Heb je vragen naar aanleiding van dit persbericht en de interviews, bel dan met Koos Woltjes van Kunskapsskolan (0630116890).

Deel binnen je eigen netwerk: