Een leercurve voor iedereen

Kunskapsskolan international network

‘Nog voordat we elkaar fysiek voor het eerst ontmoeten, hadden we al tal van online digitale sessies gehad over onze onderzoeksvragen ten aanzien van de corona impact op ons als KED-docenten en de leerlingen. Over onze verschillende rollen, maar ook over de uitdagingen die wij tegenkwamen tijdens onze coaching-sessies met leerlingen. En over de factoren die van invloed kunnen zijn op de motivatie van leerlingen. Twee maanden later realiseerden we ons dat we, ondanks organisatorische verschillen, op vele manieren vergelijkbaar waren. Het was geweldig om dat te zien.’

Een willekeurig commentaar van een Nederlandse docent binnen het internationale netwerk van Kunskapsskolan. Sinds corona (vooralsnog) naar de achtergrond is gedrongen, is ook de uitwisseling binnen het wereldwijde netwerk weer op gang gekomen. Gaan leerlingen van Kunskapsskolan scholen weer bij elkaar op bezoek. Kiezen docenten vanuit Nederland weer voor werkstages in Zweden en komen hun Zweedse collega’s naar Nederland. Om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Over de grenzen heen.

Uitwisseling

Binnen Kunskapsskolan is onderlinge uitwisseling sowieso een belangrijk aandachtspunt. Vanwege de ervaring dat iedereen er beter van wordt. In Nederland bijvoorbeeld via de Kunskapsskolan Community Nederland een community van leraren, schoolleiders en bestuurders van de scholen die Kunskapsskolan onderwijs aanbieden ondersteund door Kunskapsskolan Nederland. Gericht op onderlinge samenwerking, uitwisseling en versterking. Maar ook op contact met de onderwijswereld als geheel. Vanuit de gedachte: als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.

Maar wat in Nederland op nationale schaal plaatsvindt, gebeurt ook binnen het internationale KED netwerk. Want er komen steeds meer scholen in de wereld die Kunskapsskolan onderwijs aanbieden. En die van elkaar kunnen leren. Door uitwisselingsbezoeken van leerlingen, maar ook door internationale stages van docenten. Want ook op dat vlak is er inmiddels een duidelijk stijging te zien. Met zelfs de eerste contouren van een internationaal carrière pad: de mogelijkheid voor docenten om bij Kunskapsskolan scholen in bijvoorbeeld India of Saoedi-Arabië te gaan werken.

Er zijn veel nieuwe vriendschappen ontstaan, onder zowel de leerlingen als de docenten. Onze uitwisseling zou onze nieuwe gedeelde traditie kunnen worden.
Netwerk

Het Van Kinsbergen College uit Elburg is een van de Nederlandse Kunskapsskolan Partnerscholen die actief zijn binnen het internationale KED netwerk. Begin september zijn er weer meer dan 60 Zweedse leerlingen op bezoek geweest. En de leerlingen van het Van Kinsbergen zijn al in mei die kant op geweest.

Schoolleider Heidy van den Berg ziet de uitwisseling als ‘een aanvulling op alles wat je doet’. ‘Het mooie is dat leerlingen over de grenzen heen leren samenwerken aan projecten die zowel daar als hier spelen. Denk aan inclusiviteit, duurzaamheid en digitalisering. Grote thema’s die in elk land spelen, nauw verbonden aan kansenongelijkheid. Jonge mensen leren hierdoor vanuit verschillende perspectieven te kijken. Wat automatisch bijdraagt aan het creëren van Europese staatsburgers.’

Mijn ambitie is leerlingen uit verschillende landen te helpen muzikale ervaringen te delen en zij aan zij samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Deze ervaring verbetert het zelfbeeld en zelfvertrouwen van studenten en geef hen de kans om nieuwe omgevingen en culturen te leren kennen. Niet alleen qua muziek, maar op meerdere vlakken: talenkennis, theater, ambachten en sociale waarden. Individueel en als groep.

Cecilia Aronsson, KED Network Director van Kunskapsskolan uit Stockholm, denk er net zo over. Zij is in september meegekomen met de Zweedse docenten en leerlingen. Om de effecten van internationale uitwisseling van dichtbij te bekijken. Cecilia: ‘deze uitwisselingen tonen de kracht aan van het internationale KED netwerk. En sluiten volledig aan bij het Kunskapsskolan uitgangspunt waarbij leerlingen worden uitgedaagd meer te leren dan zij zelf voor mogelijk hadden gehouden. Je ziet bovendien dat de bezoekende groepen al sinds het begin van dit jaar digitaal met elkaar in contact zijn geweest. Wat bevestigt dat deze leerlingen opgroeien in een digitaliserende wereld, een van de ‘future skills’ binnen het Kunskapsskolan onderwijs. Dit nog los van de ervaring van leerlingen die gedurende de week van hun bezoek verblijven bij de ontvangende leerlingen thuis. Dat is niet alleen heel leuk, maar ook ontzettend waardevol voor hun ontwikkeling.’

Tijdens de uitwisseling ontwikkelden we ideeën hoe we de basegroup sessies gevarieerder, interessanter en waardevoller konden maken voor studenten en docenten. Daarbij kwamen we samen op de ‘variatie & motivatie aanpak’: Schrijf drie dingen op waardoor je je slecht voelt, en waar je dus mee moet stoppen. En schrijf dan drie dingen op die je moet gaan doen om je goed te voelen. Onze scholen gaan hiermee aan de slag en zullen samen de resultaten evalueren.
Erasmus +

De initiatieven van het Van Kinsbergen College worden ondersteund door het Europese Erasmus + programma. Van den Berg: ‘door de ondersteuning van het Erasmus + programma zijn wij in staat een uitgebreider programma te creëren. Neem bijvoorbeeld het bezoek dat we begin september met de leerlingen – de ontvangende én de bezoekende – hebben gebracht aan de Deltawerken in Zeeland. Normaliter zou zo’n excursie te duur zijn voor onze school. Maar door de financiële ondersteuning gaat het wel. En profiteren ook onze leerlingen hiervan.’

‘Een bijkomend voordeel is dat leerlingen van Kunskapsskolan scholen ook terechtkomen in landen waar zij anders misschien niet zo snel zouden komen. Een bezoek aan Londen of Parijs is helemaal prima en leerzaam. Maar hoe groot is de kans dat leerlingen uit Elburg een bezoek brengen aan Zweden? Door het internationale netwerk van Kunskapsskolan is dat nu mogelijk. En tijdens zo’n trip zie je leerlingen ontwikkelen. Want Zweden zien zij als een land waar binnen het thema inclusiviteit de zaken goed zijn geregeld. Maar dan merken ze dat er in het land toch veel spanningen bestaan rondom migratie en criminaliteit. Leerlingen stellen daarover tijdens een bezoek vragen. Hoe kan zoiets? Wat wordt er bij jullie aan gedaan? En heeft dat effect?. En dat alleen is al een leercurve: vragen stellen wanneer je iets niet weet.’

Deel binnen je eigen netwerk: