Dr. Nassau College in Norg derde Kunskapsskolan Partnerschool

Norg, 20 december 2019 – Het Dr. Nassau College in Norg heeft – na Lumion Amsterdam en het Van Kinsbergen college in Elburg – als derde school in Nederland het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool weten te verwerven. Dit betekent dat het Dr. Nassau College het Kunskapsskolan onderwijs-, kwaliteits- en organisatiemodel als uitgangspunt hanteert binnen haar gepersonaliseerd onderwijs. Waardoor leerlingen op het Dr. Nassau College veel meer meekrijgen dan alleen het diploma.

Gepersonaliseerd onderwijs gaat ervan uit dat elke leerling uniek is, met eigen ambities en talenten. Leerdoelgericht onderwijs om leerlingen heen georganiseerd, waarbij letterlijk voor elke individuele leerling voldoende aandacht is en waarbij zij, zodra ze eraan toe zijn, zelf de regie mogen pakken over hun eigen leerproces en -programma. Hiermee worden, naast de kennis voor het eindexamen, ook de vaardigheden aangeleerd zoals: verantwoordelijkheid nemen, plannen, samenwerken en ‘op tijd finishen’; de vaardigheden die leerlingen in de snel veranderende wereld extra nodig gaan hebben.

Trots

Voor schoolleider Richard Gerding van het Dr. Nassau College betekent Kunskapsskolan Partnerschool worden een volgende stap op weg naar het realiseren van zijn schoolambitie: het perfecte onderwijs bieden. ‘Om kinderen echt gelijke kansen te geven, moet je hen ongelijk – gepersonaliseerd – onderwijs bieden. De goede resultaten van onze leerlingen vormen hiervan het bewijs. De gemiddelde leerling bestaat niet. Elke leerling heeft zijn eigen achtergrond, specifieke ambities en talenten. Daarom zijn wij er enorm trots op dat binnen onze school leerlingen de individuele aandacht krijgen die zij nodig hebben, de gelegenheid hebben op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te leren en naast kennis ook vaardigheden leren die zij later zo nodig gaan hebben.’

Win-win

Raymond van Kerkvoorden, mede-initiatiefnemer en directeur van Kunskapsskolan Nederland, begroet het Dr. Nassau College als derde Kunskapsskolan Partnerschool in Nederland. ‘De leerlingen daar profiteren elke dag weer van de inspanningen van leraren om tot het beste gepersonaliseerde onderwijs te komen. Waarbij een geweldige win-win is ontstaan. Want niet alleen zijn de leerlingen en ouders enthousiast over de school, ook de leraren geven aan dat hun werk dynamischer en leuker is geworden.

Optimaal

Kunskapsskolan Nederland ondersteunt inmiddels zo’n 50 scholen in Nederland bij het realiseren van hun ambitie op gebied van gepersonaliseerd onderwijs. Recent is daar, na verzoeken van scholen, de mogelijkheid bijgekomen om het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool te verwerven. Met Lumion in Amsterdam en het Van Kinsbergen college in Elburg als eerste twee in respectievelijk oktober en november, en nu het Dr. Nassau College in Norg als derde Kunskapsskolan Partnerschool in Nederland.

Meer weten over het Dr. Nassau College als Kunskapsskolan Partnerschool? Lees dan het interview met Schoolleider Richard Gerding, leraar Marijn Scheper en bestuurder Marcel Klaverkamp. Of bekijk hier hoe de leerlingen Melle, Bianca en Jochem het Dr. Nassau College ervaren. Daarnaast licht Willemien Noordhof, directeur onderwijs van Kunskapsskolan, hier in een apart verhaal toe wat Kunskapsskolan Partnerscholen precies zijn en hoe scholen dit predicaat kunnen verwerven. Heb je vragen naar aanleiding van dit persbericht en de interviews, bel dan bij het Dr. Nassau College met Richard Gerding (0650643951) of bij Kunskapsskolan met Koos Woltjes (0630116890).

Deel binnen je eigen netwerk: