VeenLanden College Vinkeveen Kunskapsskolan Partnerschool

Vinkeveen, 13 december 2022 – Het VeenLanden College uit Vinkeveen heeft het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool gekregen. Daarmee is de school toegetreden tot de groep van Nederlandse scholen die niet alleen het van oorsprong Zweedse Kunskapsskolan gepersonaliseerd onderwijs aanbieden, maar ook in alle opzichten voldoen aan de Kunskapsskolan kwaliteitseisen.

Het verwerven van het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool is de laatste stap in een route die zo’n zes jaar geleden is gestart. Teamleider Marga Hoohenkerk: ‘We zagen dat de leerlingen van nu een andere vorm van onderwijs nodig hadden dan wij op dat moment gaven. Tijdens een onderwijscongres kwamen wij toen in aanraking met het Kunskapsskolan gepersonaliseerd onderwijsmodel en hun negen domeinen omvattende kwaliteitssysteem, misschien wel het meest uitgebreide kwaliteitszorgsysteem in het hele Nederlandse onderwijs. Dat sprak ons enorm aan en dus volgden jaren van hard samenwerken om dit onderwijs te realiseren. Met het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool nu als bewijs dat wij inmiddels aan alle standaarden voldoen.’

Kansen

Binnen het VeenLanden College wil men een aantal zaken bij elkaar laten komen. In de eerste plaats kansen bieden en resultaten boeken. Leerlingen inspireren om meer te bereiken dan zij – én hun omgeving – ooit voor mogelijk hielden. Gecoacht door docenten die zó dicht bij hun leerlingen staan, dat zij ook écht een verschil kunnen maken. Nadrukkelijk geschikt voor élke leerling, in een atmosfeer die leerlingen prettig en veilig vinden. En dus is ook de belangstelling onder ouders groot: bij de laatste open dag stonden zij letterlijk in de rij om dit mee te maken.

Gedachtegoed

Het VeenLanden College is de zesde Kunskapsskolan Partnerschool in Nederland. Daarnaast zijn er tientallen Nederlandse scholen die zich in hun onderwijs laten inspireren door het Kunskapsskolan gedachtegoed, gebruik makend van de Kunskapsskolan leermiddelen of die in het traject zitten om Kunskapsskolan Partnerschool te worden.
Door Kunskapsskolan Partnerschool te worden maakt het VeenLanden College nu ook deel uit van de Kunskapsskolan Community Nederland. Een community van bestuurders, schoolleiders en leraren van Partnerscholen met als doel om als partners samen te werken, samen te leren en samen te delen.

Marga Hoohenkerk neemt de Kunskapsskolan Partnerschool plaquette in ontvangst.
Algemeen directeur van Kunskapsskolan Nederland Eric de Jong (links) en bestuurder Duco Adema van de Cedergroep (waar het VeenLanden College onder valt) tekenen het contract.

Meer weten over het VeenLanden College als Kunskapsskolan Partnerschool? Lees dan het interview met schoolleider Marga Hoohenkerk, docente Nederlands en coach Titia Hauptmeijer en leerlingen Mare en Romy. Daarnaast licht Willemien Noordhof, directeur onderwijs van Kunskapsskolan, hier in een apart verhaal toe wat Kunskapsskolan Partnerscholen precies zijn en hoe scholen dit predicaat kunnen verwerven.

Heb je vragen naar aanleiding van dit persbericht en de interviews, bel dan met Koos Woltjes van Kunskapsskolan (0630116890).

Deel binnen je eigen netwerk: