‘Gemotiveerd, met gelijke kansen en klaar voor de veranderende wereld’

Elke leerling is uniek, en daarom organiseren we het onderwijs doelgericht om hem/haar heen, gepersonaliseerd dus. In een duidelijke structuur met voor letterlijk elke leerling voldoende aandacht. Waarbij hij/zij, zodra eraan toe en intensief begeleid de regie mag pakken over het eigen leerproces en -programma. Meer gemotiveerd, met de juiste kansen en ondersteuning en uiteindelijk breder voorbereid op de veranderende wereld dan de exameneisen verlangen. Kunskapsskolan onderwijs maakt in de eerste plaats het verschil op leerling-niveau.

Willemien Noordhof, Educational director bij Kunskapsskolan Nederland, ziet het iedere dag: ‘Kunskapsskolan onderwijs functioneert in dienst van de leerling. Waardoor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen extra wordt gestimuleerd en zo hogere studieresultaten kunnen worden geboekt. Dus zijn ouders en leerlingen tevreden over hun school, en kunnen docenten op een plezierige manier hun professionele veelzijdigheid in verschillende rollen laten zien.’

Binnen de community van Kunskapsskolan Partnerscholen is bovendien sprake van een gemeenschappelijke taal en de gevoelde noodzaak om vanuit doelen, organisatieprincipes en de juiste cultuur te werken. Waardoor de mogelijkheid ontstaat om met andere scholen die Kunskapsskolan onderwijs aanbieden een benchmark te creëren. Ook al zijn geen twee scholen hetzelfde en is er altijd sprake van een eigen school-identiteit.

Het ‘KED-model’

‘Het gaat erom van elkaar te leren,’ benadrukt Willemien Noordhof. ‘En dat is precies wat er binnen de Kunskapsskolan Community Nederland – door schoolbestuurders en Kunskapsskolan Nederland samen opgericht om samen te werken, samen te leren en samen te delen – gebeurt. Op alle niveaus, van docenten, team/schoolleiders tot bestuurders. Door de jaren heen hebben we geleerd dat het kwaliteitsmodel van het KED Framework hiervoor de juiste basis en kaders biedt.

Gradaties

‘Werken met het Kunskapsskolan gedachtegoed kent in Nederland verschillende gradaties en mogelijkheden. Zo maakt een grote groep Nederlandse scholen inmiddels gebruik van de Kunskapsskolan digitale leermiddelen. Vaak kiezen zij – naast het gebruik van de Kunskapsskolan leermiddelen – heel bewust kiezen voor het toepassen van bepaalde elementen uit het KED-programma – denk bijvoorbeeld aan de coaching van leerlingen – die een duidelijke toegevoegde waarde en kwaliteitsimpuls vertegenwoordigen. Kunskapsskolan helpt deze scholen bij het maken en realiseren van de keuzen die het beste passen bij hun schoolambitie.

Vervolgens zijn er scholen die het Kunskapsskolan gedachtegoed volledig omarmen en Kunskapsskolan Partnerschool willen worden. In goed overleg doorlopen deze scholen een toetredingsproces dat hen concreet inzicht en houvast geeft om het werken met het KED-programma en het KED-kwaliteitsmodel nog effectiever en soepeler vorm te geven. Deze scholen treden ook toe tot de Kunskapsskolan Community Nederland en worden gedurende het proces intensief begeleid door de professionals van Kunskapsskolan Nederland. ‘Juist omdat het realiseren van goed gepersonaliseerd onderwijs geen trucje is of ‘quick fix’,’ benadrukt Noordhof. ‘Het vraagt om de complete transitie van een school langs drie lijnen: ‘creëren van leerdoelgericht onderwijs, ‘realiseren van de bijpassende professionele organisatie’, en het ‘vormgeven van de juiste professionele cultuur (want onderwijs is en blijft mensenwerk)’. Met, om een voorbeeld te noemen, een andere manier van werken door leraren. Hun rol wordt verbreed naar die van coach, vakleraar, algemeen leraar en actief teamlid tegelijk.’

Het Kunskapsskolan transitiemodel
Partnerscholen

Tenslotte zijn er de scholen die het keurmerk Kunskapsskolan Partnerschool mogen voeren. Samen vormen zij de ruggengraat van de Kunskapsskolan Community. Willemien Noordhof daarover: ‘Deze scholen zijn in staat om leerlingen, docenten, schoolleiders, bestuurders en ouders te laten profiteren van alle toegevoegde waarden die Kunskapsskolan te bieden heeft. Denk hierbij aan het samenwerken binnen de Kunskapsskolan Community op verschillende niveaus en de deelname aan de Bestuurlijk Leergemeenschap. Hierbij werken we ook samen samen met onafhankelijke onderwijswetenschappers.’ Maar denk ook aan het internationale KED Netwerk met alle expertise en internationale uitwisselingsmogelijkheden voor leerlingen en docenten daarbinnen, of aan de professionele samenwerking en ondersteuning van scholen op communicatief gebied, de directe toegang tot alle expertise binnen Kunskapsskolan. ‘Bij al deze uitwisselingen dagen wij hen (en zij ons) voortdurend uit het beste uit zichzelf te halen, om meer te bereiken dan zij ooit voor mogelijk hebben gehouden. Net zoals we dat binnen gepersonaliseerd onderwijs ook richting leerlingen doen. Doordat op basis van het KED Framework iedereen op elk vlak duidelijke (vervolg)doelen stelt, steeds evalueert of en hoe de doelen zijn gehaald en bij afwijkingen goed analyseert en de nodige actie onderneemt.

Leerling

‘Maar in elke vorm en gradatie gaat het bij Kunskapsskolan onderwijs echter om slechts één ding: de leerling. Door te erkennen dat elke leerling uniek is en centraal dient te staan. Dat elke leerling optimaal moet worden voorbereid op de snel veranderende wereld die zoveel (nieuwe) dingen van jonge mensen vraagt. Met het leerdoelgerichte Kunskapsskolan onderwijs om hem/haar heen georganiseerd. Onderwijs dat uitdaagt, inspireert, de juiste vragen stelt en de weg wijst. Waarbij leerlingen, zodra zij daaraan toe zijn, de regie mogen pakken over hun eigen leerproces en -programma. Zodat zij een balans meekrijgen tussen kennis en vaardigheden, en aldus meer meekrijgen dan de uiteindelijke exameneisen van hen verlangen.’

Deel binnen je eigen netwerk: