GO! scoort op Lauwers College Grijpskerk

Bron: Nieuws uit Kollum

GRIJPSKERK – Na een intensieve voorbereiding was het toch wel spannend. Maar na bijna vier maanden is de conclusie op de locatie Grijpskerk van het Lauwers College eensluidend: de nieuwe, uitdagende onderwijsvorm pakt heel goed uit.

Sinds september werkt het Lauwers College in Grijpskerk in de eerste klassen met gepersonaliseerd onderwijs, oftewel GO!. Deze methode, waarbij maatwerk aan élke leerling wordt geleverd, is gebaseerd op het Zweedse model Kunskapsskolan. Bij elk vak werken de leerlingen op hun eigen niveau. ,,Het is een andere manier van omgaan met de leerstof. Het is prachtig om te zien hoe de kinderen het oppakken”, aldus docent Erik Dijkstra.

Als projectleider was en is Dijkstra nauw betrokken bij het gepersonaliseerd onderwijs op de Groninger LC-locatie. Net als z’n collega’s die de eersteklassers onder hun hoede hebben, fungeert Dijkstra ook als coach voor de leerlingen. Wekelijks spreken de scholieren een kwartier lang hun coach onder vier ogen. En dat is zeer prettig, zo stellen de brugklassers Esmee, Niels en Chantal.

De drie eersteklasleerlingen stralen en zijn enthousiast wanneer ze vertellen over hun eerste kwartaal op het Lauwers College Grijpskerk. ,,Er heerst een prima sfeer en er is goede persoonlijke aandacht.” Behalve aandacht voor de leerdoelen, die in een logboek staan, is er tijdens het gesprek met de coach ook ruimte voor andere zaken die de leerling bezighouden. ,,Het is heel fijn om samen te plannen en dat de coach even met je meedenkt”, vinden Esmee, Niels en Chantal. ,,Daarnaast is het erg prettig dat jouw coach zoveel tijd voor je heeft en er tijd is om gewoon even te kletsen en leuke dingen te bespreken.”

Voor de docenten zijn de één-op-één-gesprekken eveneens zeer waardevol, aldus Dijkstra. ,,Het is prachtig om te doen.” Wel vraagt de nieuwe onderwijsmethode – onder andere door de coachgesprekken – behoorlijk veel energie van het onderwijzend personeel. ,,Het is intensief. Maar dat is het allemaal zeker waard.”

Behalve dat leerlingen en docenten meer naar elkaar toegroeien, leidt GO! ook tot een grotere betrokkenheid van de ouders. Dit komt onder meer door de zogeheten LOC-gesprekken, waarbij LOC staat voor Leerling Ouder Coach. Deze gesprekken worden drie keer per jaar gehouden. ,,Hierdoor ga je elkaar beter leren kennen. Dit versterkt de band tussen leerling, ouder en coach”, weet docent en locatieleider Mark van Dijk.

Als ouder ziet Louwina Platteel de kinderen onderling ook naar elkaar toegroeien. ,,Ik zie ze thuis vanachter de computer interactief met elkaar communiceren en elkaar helpen. Ze maken daarin enorme stappen”, stelt de moeder van twee eersteklassers. Platteel, die ook deel uitmaakt van de klankbordgroep GO!, bezocht open dagen van diverse middelbare scholen voordat begin dit kalenderjaar de keus voor het vervolgonderwijs werd gemaakt. De vernieuwende onderwijsmethode die het LC Grijpskerk biedt, sprak haar zeer aan.

De huidige gang van zaken blijkt te zijn zoals Platteel zich had voorgesteld, inclusief een grote groepsdynamiek. ,,Het is niet alleen zenden door de docent. De kinderen moeten samenwerken en keuzes maken; wie ben ik en waar wil ik naar toe. Ze worden hier klaargestoomd voor het hoger onderwijs én voor hun latere werkloopbaan.”

Het welzijn van de leerlingen is ook bij GO! gebaat, zo glimlacht Platteel. ,,Kijk eens hoe de kinderen in hun vel zitten. Daar word je heel erg blij van.” Esmee, Niels en Chantal beamen dat ze met plezier naar school gaan en weinig tot geen druk ervaren. ,,Je mag veel in je eigen tempo doen. Er is geen stress. Dat is lekker.”

Zie ook de website van het Lauwers College.

Deel binnen je eigen netwerk: