Elsevier Weekblad: “Onderwijs dat motiveert”

In Elsevier Weekblad stond in uitgave nummer 16 (half april) een uitgebreid interview met onze eerste Partnerschool Lumion. De essentie van ons gepersonaliseerd onderwijs wordt het best duidelijk als je het in de praktijk observeert en daarnaast het KED Framework – als systeem voor kwaliteitsborging en verantwoording – inhoudelijk verkent. Onderzoeksjournaliste Nikki Sterkenburg van Elsevier Weekblad liep mee bij Lumion in Amsterdam en kwam bij Kunskapsskolan langs in Den Haag. Uitmondend in een artikel dat wat ons betreft een afgewogen beeld geeft van hoe wij als Kunskapsskolan Nederland invulling willen geven aan gepersonaliseerd onderwijs.

 

In het artikel komen zowel docenten als leerlingen aan het woord:

(..)

Voor Marita Rosen (53) was het Lumion de reden om in het onderwijs te blijven. Ze is een van de docenten van het eerste uur: ‘Ik werkte vijftien jaar op het Calandlyceum en dacht erover het onderwijs te verlaten. Het lesgeven ging goed, maar ik miste iets waarin ik mijn talenten kwijt kon. Toen ik werd gevraagd om dit mee te helpen opzetten, ben ik gebleven. ‘Ik geloof dat mensen kunnen groeien als je ze helpt zich bewust te worden van wie ze zijn en ze het gevoel geeft dat ze worden gezien. Dat betekent niet dat we alles loslaten: we kaderen duidelijk en meten of leerlingen inderdaad de dingen doen. Juist dat maakt het zo concreet.

(..)

De Onderwijsinspectie constateerde in november 2019 in de conceptversie van de laatste beoordeling dat relatief veel leerlingen een hoger niveau volgen dan hun basisschooladvies. Secil (15) kwam binnen als mavo-leerling:

Door faalangst had ik de Cito-toets slecht gemaakt. Maar deze school heeft me heel erg gemotiveerd. Ik ben doorgegroeid naar het vwo.

(..)

Gepersonaliseerd leren is volgens directeur Dönmez de toekomst: ‘De discussie over het onderwijs wordt bemoeilijkt doordat die is doordrenkt van sentiment, van verlangen naar hoe het vroeger was. Terwijl wij hier echt niet aan het innoveren zijn om het innoveren, maar omdat we de noodzaak zien.

Ook teamleider Homoet gelooft niet dat het onderwijs weer wordt als vroeger: ‘Je kunt tegenwoordig alles zelf bepalen: wat je leest, ziet, draagt. Dus waarom niet je school? Ik hoop dat we hier nog honderd jaar aan blijven schaven.

Het volledige artikel kun je hier lezen:

Lees hier het volledige Elsevier Weekblad artikel

Deel binnen je eigen netwerk: