Scholen gepersonaliseerd onderwijs slaan handen ineen

Een aantal Nederlandse scholen met gepersonaliseerd onderwijs heeft besloten intensiever te gaan samenwerken. De bestuurders van deze scholen hebben hiertoe op 21 maart 2019 in Groenekan de Kunskapsskolan Community Nederland met een werkagenda tot 2021 in het het leven geroepen. De bedoeling van de samenwerking is volgens voorzitter Ewald Weiss (bestuurder van Stichting Progresso, waarvan Lumion in Amsterdam deel uitmaakt) om ‘gedurende de transformatie naar gepersonaliseerd onderwijs kennis en ervaring te delen en van elkaar te leren, maar ook om elkaar scherp en alert te houden. Wij hebben elkaar nodig om beter te borgen dat onze huidige ontwikkeling duurzaam is en wij ons blijven doorontwikkelen.’

Uitgangspunt binnen de Community is dat elke Nederlandse school die gebruik maakt van de Learning Portal van Kunskapsskolan en zich laat inspireren door het KED Programma de gelegenheid krijgt om deel te nemen. Met de bedoeling dat scholen elkaar op alle niveaus gaan ontmoeten. Niet alleen docenten wisselen met elkaar ervaringen uit op pedagogisch didactisch vlak, maar ook schoolleiders overleggen over hoe zij hun eigen rol en de schoolorganisatie het beste kunnen vormgeven. Het transformeren naar gepersonaliseerd onderwijs raakt immers de randen van het huidige Nederlandse onderwijssysteem. Vandaar dat ook bestuurders daarover van gedachten willen wisselen.

Elke leerling uniek

Binnen gepersonaliseerd onderwijs geldt dat elke leerling uniek is. Met eigen ambities en talenten. Vast van plan om iets van het leven te maken. Daarom heeft elke leraar voor elke leerling voldoende aandacht, in een duidelijke structuur, werkend aan persoonlijke doelen. Waarbij leerlingen intensief worden begeleid, uitgedaagd, geconfronteerd en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. En hen wordt geleerd de regie te pakken over hun eigen ontwikkeling. Om de juiste kennis voor het examen te vergaren èn de vaardigheden aan te leren die in de veranderende wereld nodig zijn. Een onderwijsomgeving, kortom, die kinderen meer meegeeft dan de uiteindelijke exameneisen van hen verlangen. Want het is hún toekomst.

De schoolbestuurders die nu zitting nemen in het bestuurlijk overleg van de Kunskapsskolan Community Nederland zijn:

  • Stichting Progresso, de heer Ewald Weiss
  • Dr. Nassau College, de heer Marcel Klaverkamp
  • Lauwers College, de heer Gerard Janze
  • OOZ, de heer Kees Elsinga
  • Cedergroep, de heer Duco Adema
  • OSG Sevenwolden, de heer Rieks Schoenmaker

En namens Kunskapsskolan Nederland: Tycho van den Born en Raymond van Kerkvoorden

Deel binnen je eigen netwerk: