Ouder

Aandacht voor je kind

Jouw kind is uniek. Met eigen ambities & talenten en de behoefte te worden gezien & gehoord. Dat is het startpunt van gepersonaliseerd onderwijs, waarin jouw kind aan persoonlijke doelen werkt binnen een duidelijke structuur. Intensief begeleid en uitgedaagd om meer te bereiken dan het ooit heeft durven dromen.

Weten hoe je kind het doet op school

Gepersonaliseerd onderwijs werkt het sterkst vanuit de eenheid leerling, ouder(s), docent/coach. Door je zicht te geven op hoe je kind het doet, maar ook door je te betrekken bij het vaststellen en evalueren van de leerdoelen van jouw kind.

Terug naar de essentie van onderwijs!

Onderwijs heeft de opdracht om jouw kind de optimale kans te bieden zich voor te bereiden op het latere leven. Kunskapsskolan grijpt daarop terug door de persoonlijke ambities van jouw kind centraal te stellen en te verbinden aan de leerdoelen op school. Gepersonaliseerd onderwijs is dus anders maar het is geen onderwijsvernieuwing.

Zweeds onderwijs in Nederland?

Gepersonaliseerd onderwijs geïnspireerd op Kunskapsskolan vind je op zo’n 60 Nederlandse scholen. Het komt van oorsprong uit Zweden. Daar zijn bijna 40 Kunskapsskolan scholen actief, met meer dan 20 jaar ervaring en uitstekende resultaten. Een bewezen aanpak dus, toegepast in ons Nederlandse systeem.

Geen vrijheid-blijheid, maar structuur

Jouw kind leert langzaam maar zeker regie te pakken over zijn/haar eigen ontwikkeling. Daarom kent gepersonaliseerd onderwijs geen vrijheid-blijheid, maar – zeker in het begin – juist méér structuur dan in het traditioneel onderwijs. Zodra jouw kind laat zien het aan te kunnen, krijgt hij/zij meer ruimte. Wij noemen dat ‘afnemende sturing’.

Kunskapsskolan is (leer-)doelgericht

Gepersonaliseerd onderwijs verbindt de ambities & talenten van jouw kind met wettelijke leerdoelen, op meerdere niveaus en omschreven in heldere taal. Zo haalt jouw kind elk leerdoel op zijn eigen niveau. Dat schept duidelijkheid en creëert rust. En geeft jouw kind een voldaan en trots gevoel.

Leerlingen aan het werk

Kansen op de arbeidsmarkt

Jij wilt dat jouw kind iets van zijn/haar leven maakt. Werkgevers selecteren hun werknemers allang niet meer alleen op diploma’s. Verantwoordelijkheid nemen, kunnen samenwerken en jezelf ontwikkelen zijn minimaal even belangrijk geworden. Precies de dubbelslag die gepersonaliseerd onderwijs nastreeft.

Een soort Jena, Dalton of Montessori?

De onderwijsvisie van Kunskapsskolan komt overeen met Jena, Dalton of Montessori. Maar de uitvoering van het onderwijs is heel anders. Wij werken vanuit duidelijke leerdoelen op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Dit maakt het mogelijk voor jouw kind om elk vak op zijn eigen niveau, in zijn eigen tempo en op zijn manier te volgen. Da’s dus duidelijk anders.

Ook jij wordt gehoord!

Jouw kind krijgt binnen gepersonaliseerd onderwijs de aandacht die het verdient. Maar dat geldt ook voor jou als ouder. Wij gaan uit van een drie-eenheid: leerling, ouder(s) en school. Dus word jij betrokken bij het vaststellen van de leerdoelen en het bespreken van de resultaten. Uiteraard samen met je kind.

Een prettige sfeer op school

Elk kind is uniek en mag gezien en gehoord worden. Door dat uitgangspunt voelt jouw kind dat het zichzelf mag zijn en leert het ook om anderen te accepteren zoals ze zijn. Dat creëert een plezierige atmosfeer waarin er ook minder wordt gepest, wat de leerlingen, en zeker ook de leraren, motiveert.

Leerling in gesprek met leraar

De verandering van tijdperk

Onze wereld verandert continu. Wat betekent dat voor het onderwijs van jouw kind? Het belangrijkste wat ons betreft: een diploma halen én de vaardigheden ontwikkelen die in het latere leven nodig zijn. Dat is wat gepersonaliseerd onderwijs doet.

Gelijke kansen via ongelijk onderwijs

Samen met jouw kind het verschil maken, zodat hij/zij het beste uit zichzelf haalt. Dat is het doel van gepersonaliseerd onderwijs. Daar is ongelijk onderwijs voor nodig, zodat jouw kind voor elk vak de tijd en aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. Vandaar de stelling: gelijke kansen via ongelijk onderwijs.

Privaat, maar niet commercieel

Kunskapsskolan is een familiebedrijf dat scholen helpt om gepersonaliseerd onderwijs te geven dat leerlingen centraal stelt. Wij realiseren ons dat dit een publieke zaak is en willen dat dit zo blijft. Wij gaan dus nooit op de stoel van leraren of schoolleiders zitten en zorgen dat het onderwijs betaalbaar blijft.

Is jouw kind geschikt?

De vraag moet niet zijn of jouw kind geschikt is voor het onderwijs. De vraag moet zijn of het onderwijs geschikt is voor jouw kind. En natuurlijk is ons onderwijs geschikt voor jouw kind. Het is immers gepersonaliseerd. Afgestemd op de ambities en talenten van jouw kind.

Waar zit de adder onder het gras?

Soms vragen ouders zich af: ‘is het niet te mooi om waar te zijn?’ Wij nodigen je graag uit je te verdiepen in Kunskapsskolan, gepersonaliseerd onderwijs en de scholen met wie wij samenwerken om een mening hierover te kunnen vormen.

Voorbij de McDonald's onzin!

Als je googlet, kom je een vergelijking tegen tussen Kunskapsskolan en McDonald’s. Ongeacht waar deze vandaan komt, wij herkennen ons daar niet in. Wij staan voor gepersonaliseerd onderwijs dat mensenwerk is, met voldoende aandacht voor elke leerling. Dat lijkt niet op gestandaardiseerde massaproductie.

De iPad/laptop is slechts een middel

Het is niet zo dat jouw kind binnen gepersonaliseerd onderwijs de hele dag op een iPad of een laptop zit te kijken. Onze digitale leeromgeving biedt hem/haar een structuur om gepersonaliseerd te leren. Maar onderwijs is mensenwerk, met een brede variatie van leeractiviteiten zoals instructie, lezingen en workshops. Met een cruciale rol voor de leraar.

Kunskapsskolan heeft zich bewezen

Ons gepersonaliseerd onderwijs is geen experiment. In Zweden bestaat het al bijna 20 jaar. In Nederland zijn sinds 2015 zestig scholen met hoogwaardige professionals actief. Je kunt je kind dus met een gerust hart naar een school sturen waarmee wij samenwerken.

Elk vak op het eigen niveau

Sommige kinderen hebben een talenknobbel en andere kinderen zijn goed in exacte vakken. Dus moet jouw kind voor elk vak onderwijs krijgen op het niveau dat bij hem/haar past. Binnen gepersonaliseerd onderwijs is dat mogelijk.

Later kiezen voor het juiste onderwijs

Gepersonaliseerd onderwijs biedt jouw kind de mogelijkheid uit te vinden hoe en op welk niveau hij/zij het beste leert. Op basis van uitdagende doelen en heldere criteria. Hiermee wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om de keuze voor het onderwijs dat zijn/haar latere leven bepaalt uit te stellen naar het voortgezet onderwijs. Dus niet al op het moment van het schooladvies binnen het primair onderwijs. Zo krijgen leerlingen de ruimte om meer te bereiken dan zij ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Bij ons doe je je werk op school

Ons gepersonaliseerde onderwijs maakt het mogelijk het zo te organiseren dat jouw kind al het werk op school doet. Als jouw kind dat doet, heeft het in principe geen huiswerk, mits hij/zij overdag voldoende heeft doorgewerkt (net als in het echte leven).

Ons gepersonaliseerd onderwijs vereist een transitie

De transitie naar gepersonaliseerd onderwijs kost tijd en energie. De scholen met wie wij samenwerken, nemen er minimaal vijf jaar voor. Hierdoor is er geen negatieve invloed op de kwaliteit van hun onderwijs.

Wat doet mijn kind de hele dag?!

Wij begrijpen dat jij je als ouder afvraagt: ‘hoe ziet een dag binnen gepersonaliseerd onderwijs eruit?’

Maak daarom kennis met Martijn:

Martijn zit in zijn tweede jaar op het vmbo (praktische leergang) op het Liefland College. Toen Martijn op deze school begon werd is in een leerling-ouder-coachgesprek zijn instroomniveau op vmbo-k vastgesteld. Maar omdat hij goed is in Engels en graag meer wil doen met Economie, volgt hij deze vakken op vmbo-tl-niveau.

Lees verder

Martijn start vandaag met zijn wekelijkse coachgesprek. In dit gesprek bespreekt hij met zijn persoonlijke leraar/coach aan welke leerdoelen hij heeft gewerkt, wat goed ging deze week en wat hij moeilijk vond. In dit gesprek worden ook afspraken gemaakt over de komende week: wat gaat Martijn hetzelfde, of juist anders doen dan de week ervoor? Op deze manier leert Martijn van zijn ervaringen. En doordat de leraar/coach en Martijn elke week een kwartier individueel met elkaar spreken, leren ze elkaar goed kennen.

Na het coachgesprek is het tijd voor de stamgroep: een vaste groep leerlingen waarin de komende dag wordt doorgenomen. Martijn ziet hier welke leeractiviteiten er voor hem staan gepland en dus verplicht zijn. Martijn kan zo goed bepalen aan welke leerdoelen hij gaat werken en wat hij wanneer gaat doen. En wanneer de leerlingen in de stamgroep hun planning af hebben, kijken ze gezamenlijk naar het nieuws en bespreken ze wat ze hebben gezien. Op deze manier blijft Martijn op de hoogte van wat er in de wereld om hem heen gebeurt.

Na de stamgroep gaat Martijn met de tredevakken aan de slag. Dat zijn vakken – zoals Nederlands, Engels, Frans, Duits en Wiskunde – waarbij Martijn in stappen naar het gewenste niveau toewerkt. De leraar Engels organiseert een extra leeractiviteit met uitleg over grammaticale begrippen. Leerlingen mogen zelf kiezen of ze hier wel of niet bij aanwezig zijn. Maar omdat Martijn Engels op VMBO-TL-niveau volgt en grammatica best lastig vindt, kiest hij ervoor om deze extra uitleg te volgen. Wanneer Martijn niet in een leeractiviteit zit, werkt hij zelfstandig – maar wel onder begeleiding van aanwezig vakleraren – aan zijn ingeplande leerdoelen en bijbehorende taken.

In de middag werkt Martijn aan de themavakken. Dat zijn de vakken biologie, natuur-/scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde en/of economie. Martijn heeft moeite met biologie, en krijgt daarvoor vanmiddag – samen met een aantal andere leerlingen – een extra leeractiviteit aangeboden. Daarnaast heeft Martijn met zijn docent economie afgesproken dat hij voor een thema waarvan hij de leerdoelen al heeft behaald, ook de verdiepingsfase gaat doen. Dus is hij aanwezig bij de leeractiviteit die zijn docent daarvoor heeft georganiseerd. Op deze manier wordt Martijn uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Aan het eind van de dag komt Martijn opnieuw samen met zijn stamgroep. De dag wordt gezamenlijk afgesloten en er wordt gekeken of er nog ‘losse eindjes’ zijn. Martijn heeft zijn planning van vandaag niet helemaal afgekregen. Gelukkig ziet hij in zijn planning dat er morgen veel ruimte is om zelfstandig aan het werk te gaan. Hij besluit zijn werk dat vandaag is blijven liggen te herplannen naar morgen, zodat hij vanavond niet na zijn voetbaltraining nog aan zijn huiswerk hoeft.

Martijn is een leerling die in staat is om regie te pakken en daarom keuzes krijgt aangeboden in zijn dag. Maar dit geldt niet voor elke leerling. Sommige leerlingen zijn juist gebaat bij meer structuur. En dan kan worden afgesproken een leerling géén keuze te geven. Daarnaast houden docenten grip op de leerlingen door regelmatig te checken waar zij staan, zodat daarop kan worden bijgestuurd als dit nodig blijkt te zijn.

Leerling