FAQ

De belangrijkste en meest gestelde vragen over Kunskapsskolan Nederland zijn verzameld in de onderstaande FAQ-lijst.

Kunskapsskolan is een uit Zweden afkomstig onderwijsconcept, opgericht door de familie Emilsson. Kunskapsskolan betekent kennisschool en is eind jaren ‘90 opgericht in Zweden, omdat zij onderwijs wilden dat zich naast het curriculum, ook richt op de ontwikkeling van de leerling als mens. Zij willen dat elke leerling op school het beste uit zichzelf kan halen. Kunskapsskolan heeft eigen scholen in Zweden, India en het Midden-Oosten. In Nederland, Engeland en de Verenigde Staten werkt Kunskapsskolan samen met bestaande scholen.

Het concept Kunskapsskolan is vormgegeven vanuit een mensbeeld dat kan worden uitgedrukt in de volgende 4 kernwaarden:

 

Iedereen is anders. Én iedereen leert anders. Je kunt leerlingen hierin tegemoetkomen in niveau en tempo. Iedere leerling heeft namelijk iedere dag recht op een persoonlijke uitdaging, ongeacht zijn of haar capaciteiten.

 

Uitdagende doelen en heldere criteria. Iedere leerling die gepersonaliseerd onderwijs volgt volgens Kunskapsskolan, is in staat zijn grenzen te verleggen en meer te bereiken dan zij ooit voor mogelijk hadden gehouden – door hun eigen harde werk, doorzettingsvermogen, ambitie en door ondersteuning van toegewijde en competente docenten.

 

Leren voor het leven. Het KED-programma gaat ervan uit dat onderwijs voorbereidt op een leven lang leren, met aandacht voor de competenties die hiervoor nodig zijn.

 

Life is what I make of it. Ieder individu verdient een basis voor persoonlijke ontwikkeling, zelfkennis, zelfregulatie en bewustzijn van eigen verantwoordelijk en vertrouwen hebben in de eigen mogelijkheden (zelfvertrouwen). Dit vormt de basis voor een constructieve houding om eigenaarschap voor het eigen leren en leven te kunnen nemen.

Ja, Kunskapsskolan is een Zweeds familiebedrijf van de familie Emilsson. Zij hebben Kunskapsskolan eind jaren ‘90 opgericht in Zweden, omdat zij onderwijs wilden dat zich naast het curriculum, ook richt op de ontwikkeling van de leerling als mens. Zij willen dat elke leerling op school het beste uit zichzelf kan halen, zodat zij in de toekomst samen het beste uit Zweden kunnen halen. Zo waarborgen ze de krachtige concurrentiepositie van Zweden in de wereld.

 

Onder het mom ‘How can we develop 21st century skills in a 19th century environment’ openden de eerste vier scholen in Zweden in 2000 hun deuren. De scholen worden publiek bekostigd en staan onder toezicht van de Zweedse onderwijsinspectie. Als de scholen geld verdienen, dan investeert Kunskapsskolan dat terug in de scholen.

 

Als familiebedrijf heeft Kunskapsskolan (of kort KED; Kunskapsskolan EDucation) eigen scholen in Zweden, India en het Midden-Oosten. In Nederland, Engeland en de Verenigde Staten werkt Kunskapsskolan samen met bestaande scholen.

Nee, Kunskapsskolan wil geen eigen scholen oprichten in Nederland. Anders dan in Zweden, waar we KED-operated werken met eigen scholen, werken we in Nederland KED-inspired. We werken samen met bestaande reguliere scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en in het mbo.

Nee. Elke school is uniek, met een eigen, unieke inbedding en historie in de regio, met eigen unieke ambitie en kwaliteiten om die ambitie te verwezenlijken en met eigen verantwoordelijkheden.

 

Als Kunskapsskolan Nederland sluiten we aan op de mogelijkheden van scholen die al langer aan een ambitie werken naar meer persoonlijke aandacht voor elke leerling.

Nee. Wij willen leraren en schoolleiders inspireren om meer persoonlijke aandacht te geven aan de ambities en talenten van elke leerling. Wij willen helpen om hun onderwijs, organisatie en cultuur daarop in te richten, zodat het in de praktijk ook echt werkt.

 

Bestuurders, schoolleiders, leraren, medewerkers en leerlingen hebben allemaal hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Kunskapsskolan biedt graag hulp en ondersteuning, waar zij zelf aangeven dat ze dat nodig hebben.

Het KED-model biedt een integrale blik op onderwijs, organisatie en cultuur. Scholen kunnen het KED-model gebruiken om zelf afgewogen keuzes te maken, om hun eigen vorm van gepersonaliseerd leren uitvoerbaar voor leerling en leraar, organiseerbaar en betaalbaar te houden.

In gepersonaliseerd onderwijs leren leerlingen eerst inzien wie ze zelf zijn, wat ze zelf willen bereiken in hun leven en wat dat betekent voor hun schoolcarrière.

 

Vervolgens leert elke leerling overzicht te krijgen en te behouden op zijn/haar einddoel op school (welk diploma en welke richting heb ik dan nodig) en welke stappen hij/zij moet zetten om daar te komen.

 

Samen met de coach en de leraren kiest de leerling de leerdoelen, het niveau zij en in welk tempo en op welke manier hij of zij die wil behalen. De leerdoelen zijn bepaald en vastgesteld door SLO.

 

Onderwijs is mensenwerk. Als de interactie tussen de leraar en de leerling goed is, verhoogt dit de kans op succes. Als de leraar de leerling echt kan zien en een professionele relatie kan opbouwen, dan kan deze de leerling uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. De coach biedt in het begin veel structuur en sturing en naarmate een leerling verantwoordelijkheid toont, neemt de sturing van de coach en de leraren geleidelijk af.

Ja. Leerlingen krijgen gewoon een erkend diploma. Zij kunnen voor de vakken die zij op een hoger niveau hebben gevolgd een certificaat op een hoger niveau krijgen.

 

Een leerling die al zijn vakken op vmbo-t niveau heeft gevolgd, maar Engels op havo-niveau, krijgt dan een vmbo-t diploma met een havo-certificaat voor Engels.

Kunskapsskolan bestaat al ruim 17 jaar in Zweden. De meeste scholen behoren tot de beste scholen in hun regio en de leerlingen van Kunskapsskolan halen gemiddeld hogere cijfers voor hun eindexamen.

Onze leeromgeving kost een school 200 euro per leerling per jaar, dat is inclusief de leermiddelen en het gepersonaliseerde leerling plan- en volgsysteem. Dat is ongeveer de helft van wat scholen nu uitgeven aan leermiddelen.

 

Afhankelijk van de ambitie en de mogelijkheden van een school, investeert een school in het voorbereiden, trainen en begeleiden van zijn medewerkers. Wat we zien is dat de meeste scholen deze investering in drie tot vijf jaar kunnen terugverdienen.

Nee. De bedoeling is om leerlingen gepersonaliseerd onderwijs te bieden. Onderwijs is mensenwerk. In gepersonaliseerd onderwijs is juist de de rol van de leraar cruciaal.

De meeste scholen beginnen met de brugklas en vervolgens volgt er steeds een jaar. Zij hebben tussen de vier en de zes jaar nodig om het volledig in te voeren.

 

De eerste resultaten, in de vorm van een positievere houding en gedrag van leerlingen en een betere interactie met leraren, is meestal binnen een half jaar zichtbaar.

In het begin krijgen leerlingen meer structuur en sturing dan in traditioneel onderwijs. Eigenaarschap kunnen nemen is iets dat zij moeten leren, net als wiskunde of Frans.

 

Als een leerling laat zien eigenaarschap te kunnen nemen, dan neemt de sturing van de coach en de leraar geleidelijk af.

 

Elke leerling is anders. Sommige leerlingen tonen al na drie maanden eigenaarschap en anderen na een half jaar of een jaar. Ook zijn er leerlingen die altijd behoefte hebben aan een mate van externe structuur en sturing. Ook dat is gepersonaliseerd.

Nee. De digitale leeromgeving biedt de leerlingen en hun leraren de structuur in leerdoelen om gepersonaliseerd te kunnen leren.

 

In een variatie aan leeractiviteiten kunnen leerlingen hun leerdoelen realiseren. Daarin is juist veel aandacht voor verschillende vormen en samenwerking, omdat zij op die manier hun persoonlijke ontwikkeling of Bildung – nu veelal benoemd als 21e eeuwse vaardigheden – kunnen ontwikkelen.

Ons onderwijs is gepersonaliseerd en dit betekent dat het bij elk kind past. Op de Kunskapsskolan scholen in Zweden zitten kinderen met heel uiteenlopende achtergronden. Er zitten autochtone kinderen, allochtone kinderen en kinderen van vluchtelingen op onze scholen. Net als in Nederland zijn in sommige scholen bijna alle leerlingen autochtoon, terwijl op andere scholen leerlingen met veel verschillende nationaliteiten en achtergronden onderwijs krijgen.

 

Om die vraag echt te beantwoorden, nodigen wij je uit om een kijkje te nemen op onze scholen in Zweden of om een van de scholen in Nederland te bezoeken met wie wij mogen samenwerken. Ook kan je meer over onze werkwijze horen in de podcast van Kennisnet met Madelief Keyser > Beluister de podcast

Als je op deze link klikt, dan zie je een kaart van Nederland met de scholen met wie we momenteel samenwerken.