Werkgever

De verandering van tijdperk

De wereld verandert continu. Wat ons betreft, betekent dit voor het onderwijs dat leerlingen een diploma halen én de vaardigheden leren die in het latere leven nodig zijn. Zoals verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, het beste uit jezelf halen. Dat is wat gepersonaliseerd onderwijs doet.

Gelijke kansen via ongelijk onderwijs

Samen met leerlingen het verschil maken, zodat zij het beste uit zichzelf halen. Dat is het doel van gepersonaliseerd onderwijs. Daar is ongelijk onderwijs voor nodig, zodat leerlingen voor elk vak de tijd, en aandacht krijgt die zij nodig hebben. Vandaar de stelling: gelijke kansen via ongelijk onderwijs.

Alle aandacht voor elke leerling

Elke leerling is uniek. Met eigen ambities & talenten en de behoefte te worden gezien & gehoord. Dat is het startpunt van gepersonaliseerd onderwijs, waarin leerlingen aan persoonlijke doelen werken binnen een duidelijke structuur. Intensief begeleid en uitgedaagd, om meer te bereiken dan het ooit heeft durven dromen.

Terug naar de essentie van onderwijs!

Onderwijs heeft de opdracht om leerlingen de optimale kans te bieden zich voor te bereiden op het latere leven. Kunskapsskolan grijpt daarop terug door de persoonlijke ambities van leerlingen centraal te stellen en te verbinden aan de leerdoelen op school. Gepersonaliseerd onderwijs is dus anders, maar het is geen onderwijsvernieuwing.

Als werkgever ben je ook gewoon vader of moeder

Als werkgever ben je privé vaak ook vader of moeder. En je weet dat jouw kind onderwijs nodig heeft dat hem/haar ziet, hoort, inspireert, uitdaagt, de juiste vragen stelt en de weg wijst. Om hem/haar alle kansen te geven het beste uit zichzelf te halen.

Kunskapsskolan is (leer-)doelgericht

Gepersonaliseerd onderwijs verbindt de ambities & talenten van leerlingen met wettelijke leerdoelen, op meerdere niveaus en omschreven in heldere taal. Zo haalt de leerling elk leerdoel op zijn eigen niveau. Dat schept duidelijkheid en creëert rust. En het maakt de leerling voldaan en soms trots.

Leerlingen bij een schoolkluisje

Werken in een duidelijke structuur

Critici praten over gepersonaliseerd onderwijs in termen van ‘vrijheid blijheid’, maar onze werkelijkheid is precies andersom. Meer structuur, waarbinnen leerlingen persoonlijk worden begeleid, uitgedaagd en gestimuleerd. Zodra leerlingen laten zien het aan te kunnen, krijgen zij meer ruimte. Wij noemen dat ‘afnemende sturing’.

Zweeds onderwijs in Nederland?

Gepersonaliseerd onderwijs geïnspireerd op Kunskapsskolan vind je op zo’n 60 Nederlandse scholen. Het komt van oorsprong uit Zweden. Daar zijn bijna 40 Kunskapsskolan scholen actief, met meer dan 20 jaar ervaring en uitstekende resultaten. Een bewezen aanpak dus, toegepast in ons Nederlandse systeem.

Privaat, met oog voor doelmatigheid

Kunskapsskolan is een familiebedrijf dat scholen helpt om gepersonaliseerd onderwijs te geven dat leerlingen centraal stelt. Wij realiseren ons dat dit een publieke zaak is en willen dat dit zo blijft. Wij gaan dus nooit op de stoel van de leraar of op die van de schoolleider zitten en wij zorgen dat het onderwijs betaalbaar blijft.

Een soort Jena, Dalton of Montessori?

De onderwijsvisie van Kunskapsskolan komt overeen met Jena, Dalton of Montessori. Maar de uitvoering van het onderwijs is heel anders. Wij werken vanuit duidelijke leerdoelen op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Dit maakt het mogelijk voor leerlingen om elk vak op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en op hun manier te volgen. Dat is dus duidelijk anders.

Quote op de muur

De toegevoegde waarde is groter

Elke leerling is uniek en mag worden gezien en gehoord. Zij voelen hierdoor dat zij zichzelf mogen zijn en leren om anderen te accepteren zoals ze zijn. Dat creëert een plezierige atmosfeer die leerlingen motiveert. Met die leerlingen is de toegevoegde waarde van scholen en leraren groter dan ooit tevoren.

Niet high-tech, maar high-touch

Onze digitale leeromgeving biedt leerlingen een structuur om gepersonaliseerd te leren, met een brede variatie van leeractiviteiten, zoals instructie, lezingen en workshops.  Onderwijs is mensenwerk. Met de leraar in een essentiële rol. Door leerlingen persoonlijk te stimuleren en te coachen. Niet high-tech, maar juist high-touch.

Wat is het wetenschappelijke bewijs?

Binnen gepersonaliseerd onderwijs combineren we elementen van inzicht, overzicht en aandacht, waarvan blijkt dat ze werken. Het sluit daarmee aan bij de brede ontwikkeling richting maatwerkonderwijs.

Zijn de resultaten echt beter?

Bij Kunskapsskolan Zweden zegt men: ‘kijk gewoon naar de resultaten’. Die zijn beter. Bij een hogere motivatie. Dat laatste zien wij ook.

Later kiezen voor het juiste onderwijs

Gepersonaliseerd onderwijs biedt leerlingen de mogelijkheid uit te vinden hoe en op welk niveau zij het beste leren. Op basis van uitdagende doelen en heldere criteria. Hiermee wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om hun keuze voor het onderwijs dat hun latere leven bepaalt uit te stellen naar het voortgezet onderwijs. Dus niet al op het moment van het schooladvies binnen het primair onderwijs. Zo krijgen leerlingen de ruimte om meer te bereiken dan zij ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Waar zit de adder onder het gras?

Soms vragen mensen zich af: ‘is het niet te mooi om waar te zijn?’. Wij nodigen je graag uit je te verdiepen in Kunskapsskolan, gepersonaliseerd onderwijs en de scholen met wie wij samenwerken om een mening hierover te kunnen vormen.

Betaalbaar

Ons gepersonaliseerde onderwijs zorgt dat het onderwijs betaalbaar blijft. Vraag het maar aan de scholen waarmee wij samenwerken. In de eerste jaren liggen de kosten iets hoger vanwege de noodzakelijke transformatie, maar daarna is het per leerling goedkoper dan in het traditionele onderwijs.

Het gaat ons niet om eigen scholen

Onderwijs is een publieke zaak en wij willen dat dit zo blijft. Wij willen uitsluitend scholen helpen om gepersonaliseerd onderwijs te geven dat leerlingen centraal stelt en wij dragen ertoe bij dat het onderwijs betaalbaar blijft. Wij gaan dus nooit op de stoel van de leraar of op die van de bestuurder zitten.

Twee leerlingen aan het werk achter de laptop

Voorbij de McDonald's onzin!

Als je googlet, kom je een vergelijking tegen tussen Kunskapsskolan en McDonald’s. Wij herkennen ons daar niet in. Wij staan voor gepersonaliseerd onderwijs dat mensenwerk is, met voldoende aandacht voor elke leerling. Dat lijkt niet op gestandaardiseerde massaproductie.

De Learning Portal ondersteunt

De Learning Portal biedt leerlingen een structuur om gepersonaliseerd te leren. Zodat leraren tijd en aandacht kunnen geven aan elke leerling en een brede variatie aan leeractiviteiten kunnen aanbieden. Leerlingen kijken niet voortdurend op een iPad of laptop. De rol van leraren is juist essentieel.

De Learning Portal werkt anders

De Learning Portal is niet te vergelijken met klassikale, vakgerichte onderwijsmethoden. Want het maakt deel uit van leerdoelgericht onderwijs. En dat vraagt om anders werken. Maar, gereedschap moet deugen. Dus vragen wij leraren en leerlingen om verbeteringen te suggereren en nieuwe onderdelen aan te reiken.

Onderwijs kan altijd beter

Het Nederlandse onderwijs staat in de internationale rankings hoog aangeschreven. Maar, het kan altijd beter. Dus realiseren scholen gepersonaliseerd onderwijs waarbij de leerling voor elk vak de tijd en aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft en het beste uit zichzelf haalt. En waarbij de leraar met elke leerling het verschil maakt.

Hoe ziet de dag van leraren en leerlingen eruit?

Maak kennis met Martijn:

Martijn zit in zijn tweede jaar op het vmbo (praktische leergang) op het Liefland College. Toen Martijn op deze school begon, werd in een leerling-ouder-coachgesprek zijn instroomniveau op vmbo-k vastgesteld. Maar omdat hij goed is in Engels en graag meer wil doen met Economie, volgt hij deze vakken op vmbo-tl-niveau.

Lees verder

Martijn start vandaag met zijn wekelijkse coachgesprek. In dit gesprek bespreekt hij met zijn persoonlijke leraar/coach aan welke leerdoelen hij heeft gewerkt, wat goed ging deze week en wat hij moeilijk vond. In dit gesprek worden ook afspraken gemaakt over de komende week: wat gaat Martijn hetzelfde, of juist anders doen dan de week ervoor? Op deze manier leert Martijn van zijn ervaringen. En doordat de leraar/coach en Martijn elke week een kwartier individueel met elkaar spreken, leren ze elkaar goed kennen.

Na het coachgesprek is het tijd voor de stamgroep: een vaste groep leerlingen waarin de komende dag wordt doorgenomen. Martijn ziet hier welke leeractiviteiten er voor hem staan gepland en dus verplicht zijn. Martijn kan zo goed bepalen aan welke leerdoelen hij gaat werken en wat hij wanneer gaat doen. En wanneer de leerlingen in de stamgroep hun planning af hebben, kijken ze gezamenlijk naar het nieuws en bespreken ze wat ze hebben gezien. Op deze manier blijft Martijn op de hoogte van wat er in de wereld om hem heen gebeurt.

Na de stamgroep gaat Martijn met de tredevakken aan de slag. Dat zijn vakken – zoals Nederlands, Engels, Frans, Duits en Wiskunde – waarbij Martijn in stappen naar het gewenste niveau toewerkt. De leraar Engels organiseert een extra leeractiviteit met uitleg over grammaticale begrippen. Leerlingen mogen zelf kiezen of ze hier wel of niet bij aanwezig zijn. Maar omdat Martijn Engels op VMBO-TL-niveau volgt en grammatica best lastig vindt, kiest hij ervoor om deze extra uitleg te volgen. Wanneer Martijn niet in een leeractiviteit zit, werkt hij zelfstandig – maar wel onder begeleiding van aanwezig vakleraren – aan zijn ingeplande leerdoelen en bijbehorende taken.

In de middag werkt Martijn aan de themavakken. Dat zijn de vakken biologie, natuur-/scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde en/of economie. Martijn heeft moeite met biologie, en krijgt daarvoor vanmiddag – samen met een aantal andere leerlingen – een extra leeractiviteit aangeboden. Daarnaast heeft Martijn met zijn docent economie afgesproken dat hij voor een thema waarvan hij de leerdoelen al heeft behaald, ook de verdiepingsfase gaat doen. Dus is hij aanwezig bij de leeractiviteit die zijn docent daarvoor heeft georganiseerd. Op deze manier wordt Martijn uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Aan het eind van de dag komt Martijn opnieuw samen met zijn stamgroep. De dag wordt gezamenlijk afgesloten en er wordt gekeken of er nog ‘losse eindjes’ zijn. Martijn heeft zijn planning van vandaag niet helemaal afgekregen. Gelukkig ziet hij in zijn planning dat er morgen veel ruimte is om zelfstandig aan het werk te gaan. Hij besluit zijn werk dat vandaag is blijven liggen te herplannen naar morgen, zodat hij vanavond niet na zijn voetbaltraining nog aan zijn huiswerk hoeft.

Martijn is een leerling die in staat is om regie te pakken en daarom keuzes krijgt aangeboden in zijn dag. Maar dit geldt niet voor elke leerling. Sommige leerlingen zijn juist gebaat bij meer structuur. En dan kan worden afgesproken een leerling géén keuze te geven. Daarnaast houden docenten grip op de leerlingen door regelmatig te checken waar zij staan, zodat daarop kan worden bijgestuurd als dit nodig blijkt te zijn.

Alle informatie die Martijn nodig heeft (zijn rooster, de leerdoelen waaraan hij werkt, de vakken die hij volgt, het leermateriaal, de ingeplande leeractiviteiten, de verslagen van het coachgesprek en zijn aanwezigheidsregistratie) vindt hij terug in de digitale Learning Portal. Ouders krijgen hiervoor een eigen inlog, zodat zij het leerproces van hun kind op de voet kunnen volgen.

Leerling