Onze plek

In Nederland is onderwijs een publieke taak. Als samenleving geven wij scholen het mandaat om onze kinderen de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen. Elke school bepaalt zelf hoe zij die leerbelofte aan hun leerlingen invullen.

En dat bepaalt meteen onze plek. Wij beloven scholen om hen daarbij te helpen. Dat is onze onderwijsbelofte aan hen, waarbij wij ervoor waken dat we op de stoel van de leraar, directeur of de bestuurder gaan zitten.

Wij blijven bewust buiten het publieke domein. En zorgen voor een heldere scheiding tussen de verantwoordelijkheden van de scholen en die van Kunskapsskolan.

Meer weten over onze onderwijsbelofte?

Klik hier en leg contact!