Onze ambitie

Elke leerling kansen bieden, persoonlijke aandacht geven en de mogelijkheid geven in het voortgezet onderwijs elk vak op het eigen niveau te doen. Met de talenten en ambitie van de leerling als uitgangspunt. Zodat een leerling met een vmbo-advies ook Latijn kan volgen of een leerling met een vwo-advies wiskunde (tijdelijk) op havo-niveau kan doen.

Maar wij willen nog verder gaan. Door de barrières tussen basisonderwijs en middelbaar onderwijs weg te nemen, met als doel dat hij van zijn vierde tot zijn twintigste ononderbroken aan zijn ontwikkeling kan werken. In een logische samenhang van vakinhoud, pedagogiek en didactiek. Startend vanuit het basisonderwijs, naar het voortgezet onderwijs en doorgaand in het middelbaar beroepsonderwijs. Een leerling in groep 7, die eraan toe is, kan zo al aan Engels of wiskunde werken. En een leerling in de brugklas kan iets meer tijd krijgen om begrijpend lezen of rekenen onder de knie te krijgen.

Zodat leerlingen niet langer worden gedwongen op jonge leeftijd te kiezen wat zij op latere leeftijd willen gaan doen.

Klik hier en leg contact!