Onderzoeker

Wat is het wetenschappelijke bewijs?

Binnen gepersonaliseerd onderwijs combineren we elementen van inzicht, overzicht en aandacht waarvan blijkt dat ze werken. Het sluit daarmee aan bij de brede ontwikkeling richting maatwerkonderwijs.

De verandering van tijdperk

Onze wereld verandert continu. Wat betekent dat voor het onderwijs? Het belangrijkste wat ons betreft: dat leerlingen een diploma halen én de vaardigheden leren die in het latere leven nodig zijn. Dat is wat gepersonaliseerd onderwijs doet.

Kunskapsskolan is (leer-)doelgericht

Gepersonaliseerd onderwijs verbindt de ambities & talenten van leerlingen met wettelijke leerdoelen, op meerdere niveaus en omschreven in heldere taal. Zo haalt de leerling elk leerdoel op zijn eigen niveau. Dat schept duidelijkheid en creëert rust. En het maakt de leerling voldaan en soms trots.

Niet high-tech, maar high-touch

Onze digitale leeromgeving biedt leerlingen een structuur om gepersonaliseerd te leren, met een brede variatie van leeractiviteiten, zoals instructie, lezingen en workshops. Onderwijs is mensenwerk. Met de leraar in een essentiële rol. Door leerlingen persoonlijk te stimuleren en te coachen. Niet high-tech, maar juist high-touch.

Werken in een duidelijke structuur

Critici praten over gepersonaliseerd onderwijs in termen van ‘vrijheid blijheid’, maar onze werkelijkheid is precies andersom. Meer structuur, waarbinnen leerlingen persoonlijk worden begeleid, uitgedaagd en gestimuleerd. Zodra leerlingen laten zien het aan te kunnen, krijgen zij meer ruimte. Wij noemen dat ‘afnemende sturing’.

Terug naar de essentie van onderwijs!

Onderwijs heeft de opdracht om jouw kind de optimale kans te bieden zich voor te bereiden op het latere leven. Kunskapsskolan grijpt daarop terug door de persoonlijke ambities van leerlingen centraal te stellen en te verbinden aan de leerdoelen op school. Gepersonaliseerd onderwijs is dus anders, maar het is geen onderwijsvernieuwing.

Leraren in vergadering

Onderwijs kan altijd beter

Het Nederlandse onderwijs staat in de internationale rankings hoog aangeschreven. Maar, het kan altijd beter. Dus realiseren scholen gepersonaliseerd onderwijs waarbij de leerling voor elk vak de tijd en aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft en het beste uit zichzelf haalt. En waarbij de leraar met elke leerling het verschil maakt.

De toegevoegde waarde is groter

Elke leerling is uniek en mag worden gezien en gehoord. Zij voelen hierdoor dat zij zichzelf mogen zijn en leren om anderen te accepteren zoals ze zijn. Dat creëert een plezierige atmosfeer die leerlingen motiveert. Met die leerlingen is de toegevoegde waarde van scholen en leraren groter dan ooit tevoren.

Het is en blijft mensenwerk!

Gepersonaliseerd onderwijs geeft leraren de tijd en ruimte om elke leerling aandacht te geven. Als vakdocent, als coach en in samenwerking met de collega’s. Door met leerlingen aan leerdoelen te werken in een duidelijke structuur. Ook gepersonaliseerd onderwijs is en blijft mensenwerk!

Later kiezen voor het juiste onderwijs

Gepersonaliseerd onderwijs biedt leerlingen de mogelijkheid uit te vinden hoe en op welk niveau zij het beste leren. Op basis van uitdagende doelen en heldere criteria. Hiermee wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om hun keuze voor het onderwijs dat hun latere leven bepaalt uit te stellen naar het voortgezet onderwijs. Dus niet al op het moment van het schooladvies binnen het primair onderwijs. Zo krijgen leerlingen de ruimte om meer te bereiken dan zij ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Leraar aan het werk met de iPad

Kunskapsskolan is geen keurslijf

Het Kunskapsskolan (KED)-model is geen geordende set met voorschriften. Het is een uitnodiging om naar de eigen schoolorganisatie te kijken en afgewogen keuzes te maken. Met zicht op hoe gepersonaliseerd onderwijs haalbaar, schaalbaar en betaalbaar is om te realiseren.

Betaalbaar

Ons gepersonaliseerde onderwijs zorgt dat het onderwijs betaalbaar blijft. Vraag het maar aan de scholen waarmee wij samenwerken. In de eerste jaren liggen de kosten iets hoger vanwege de noodzakelijke transformatie, maar daarna is het per leerling goedkoper dan in het traditionele onderwijs.

Privaat, met oog voor doelmatigheid

Kunskapsskolan is een familiebedrijf dat scholen helpt om gepersonaliseerd onderwijs te geven dat leerlingen centraal stelt. Wij realiseren ons dat dit een publieke zaak is en willen dat dit zo blijft. Wij gaan dus nooit op de stoel van de leraar of op die van de schoolleiders zitten en wij zorgen dat het onderwijs betaalbaar blijft.

Voorbij de McDonald's onzin!

Als je googlet, kom je een vergelijking tegen tussen Kunskapsskolan en McDonald’s. Wij herkennen ons daar niet in. Wij staan voor gepersonaliseerd onderwijs dat mensenwerk is, met voldoende aandacht voor elke leerling. Dat lijkt niet op gestandaardiseerde massaproductie.

Ons gepersonaliseerde onderwijs vereist een transitie

De transitie naar gepersonaliseerd onderwijs kost tijd en energie. De scholen met wie wij samenwerken, nemen er minimaal vijf jaar voor. Hierdoor is er geen negatieve invloed op de kwaliteit van hun onderwijs. Die is vanaf dag één op orde en blijft dat ook.

Het gaat ons niet om eigen scholen

Onderwijs is een publieke zaak en wij willen dat dit zo blijft. Wij willen uitsluitend scholen helpen om gepersonaliseerd onderwijs te geven dat leerlingen centraal stelt en wij dragen ertoe bij dat het onderwijs betaalbaar blijft. Wij gaan dus nooit op de stoel van de leraar of op die van de schoolleider/bestuurder zitten.

Zijn de resultaten echt beter?

Bij Kunskapsskolan Zweden zegt men: ‘kijk gewoon naar de resultaten’. Die zijn beter. Bij een hogere motivatie. Dat laatste zien wij ook.

Er is ook een internationaal netwerk

Kunskapsskolan is actief in een aantal landen. Dus is er ook sprake van een internationaal netwerk. Inclusief uitwisselingsprogramma’s en het delen van ervaringen met leraren van over de gehele wereld. Scholen waarmee wij een partnerschap hebben, werken in dit netwerk.

Zweeds onderwijs in Nederland?

Gepersonaliseerd onderwijs geïnspireerd op Kunskapsskolan vind je op zo’n 60 Nederlandse scholen. Het komt van oorsprong uit Zweden. Daar zijn bijna 40 Kunskapsskolan scholen actief, met meer dan 20 jaar ervaring en uitstekende resultaten. Een bewezen aanpak dus, toegepast in ons Nederlandse systeem. Zie hier een interview met Torbjörn Bindekrans, een van de grondleggers van het KED-model.

Gelijke kansen via ongelijk onderwijs

Samen met leerlingen het verschil maken, zodat zij het beste uit zichzelf halen. Dat is het doel van gepersonaliseerd onderwijs. Daar is ongelijk onderwijs voor nodig, zodat leerlingen voor elk vak de tijd en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Vandaar de stelling: gelijke kansen via ongelijk onderwijs.

Hoe ziet de dag van leraren en leerlingen eruit?

Maak kennis met Martijn:

Martijn zit in zijn tweede jaar op het vmbo (praktische leergang) op het Liefland College. Toen Martijn op deze school begon, werd in een leerling-ouder-coachgesprek zijn instroomniveau op vmbo-k vastgesteld. Maar omdat hij goed is in Engels en graag meer wil doen met Economie, volgt hij deze vakken op vmbo-tl-niveau.

Lees verder

Martijn start vandaag met zijn wekelijkse coachgesprek. In dit gesprek bespreekt hij met zijn persoonlijke leraar/coach aan welke leerdoelen hij heeft gewerkt, wat goed ging deze week en wat hij moeilijk vond. In dit gesprek worden ook afspraken gemaakt over de komende week: wat gaat Martijn hetzelfde, of juist anders doen dan de week ervoor? Op deze manier leert Martijn van zijn ervaringen. En doordat de leraar/coach en Martijn elke week een kwartier individueel met elkaar spreken, leren ze elkaar goed kennen.

Na het coachgesprek is het tijd voor de stamgroep: een vaste groep leerlingen waarin de komende dag wordt doorgenomen. Martijn ziet hier welke leeractiviteiten er voor hem staan gepland en dus verplicht zijn. Martijn kan zo goed bepalen aan welke leerdoelen hij gaat werken en wat hij wanneer gaat doen. En wanneer de leerlingen in de stamgroep hun planning af hebben, kijken ze gezamenlijk naar het nieuws en bespreken ze wat ze hebben gezien. Op deze manier blijft Martijn op de hoogte van wat er in de wereld om hem heen gebeurt.

Na de stamgroep gaat Martijn met de tredevakken aan de slag. Dat zijn vakken – zoals Nederlands, Engels, Frans, Duits en Wiskunde – waarbij Martijn in stappen naar het gewenste niveau toewerkt. De leraar Engels organiseert een extra leeractiviteit met uitleg over grammaticale begrippen. Leerlingen mogen zelf kiezen of ze hier wel of niet bij aanwezig zijn. Maar omdat Martijn Engels op VMBO-TL-niveau volgt en grammatica best lastig vindt, kiest hij ervoor om deze extra uitleg te volgen. Wanneer Martijn niet in een leeractiviteit zit, werkt hij zelfstandig – maar wel onder begeleiding van aanwezig vakleraren – aan zijn ingeplande leerdoelen en bijbehorende taken.

In de middag werkt Martijn aan de themavakken. Dat zijn de vakken biologie, natuur-/scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde en/of economie. Martijn heeft moeite met biologie, en krijgt daarvoor vanmiddag – samen met een aantal andere leerlingen – een extra leeractiviteit aangeboden. Daarnaast heeft Martijn met zijn docent economie afgesproken dat hij voor een thema waarvan hij de leerdoelen al heeft behaald, ook de verdiepingsfase gaat doen. Dus is hij aanwezig bij de leeractiviteit die zijn docent daarvoor heeft georganiseerd. Op deze manier wordt Martijn uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Aan het eind van de dag komt Martijn opnieuw samen met zijn stamgroep. De dag wordt gezamenlijk afgesloten en er wordt gekeken of er nog ‘losse eindjes’ zijn. Martijn heeft zijn planning van vandaag niet helemaal afgekregen. Gelukkig ziet hij in zijn planning dat er morgen veel ruimte is om zelfstandig aan het werk te gaan. Hij besluit zijn werk dat vandaag is blijven liggen te herplannen naar morgen, zodat hij vanavond niet na zijn voetbaltraining nog aan zijn huiswerk hoeft.

Martijn is een leerling die in staat is om regie te pakken en daarom keuzes krijgt aangeboden in zijn dag. Maar dit geldt niet voor elke leerling. Sommige leerlingen zijn juist gebaat bij meer structuur. En dan kan worden afgesproken een leerling géén keuze te geven. Daarnaast houden docenten grip op de leerlingen door regelmatig te checken waar zij staan, zodat daarop kan worden bijgestuurd als dit nodig blijkt te zijn.

Alle informatie die Martijn nodig heeft (zijn rooster, de leerdoelen waaraan hij werkt, de vakken die hij volgt, het leermateriaal, de ingeplande leeractiviteiten, de verslagen van het coachgesprek en zijn aanwezigheidsregistratie) vindt hij terug in de digitale Learning Portal. Ouders krijgen hiervoor een eigen inlog, zodat zij het leerproces van hun kind op de voet kunnen volgen.

Leerling