Leerling

Je bent in beeld

Jij wilt worden gezien en gehoord. Dus ben je binnen ons gepersonaliseerd onderwijs ook echt in beeld. En word je persoonlijk begeleid. Onzichtbaar zijn of ‘duiken’ kan niet. Want jij staat in het middelpunt. Met de school om jou heen georganiseerd.

Zelf plannen moet je leren

Zelf plannen hoe je naar je eindexamen toewerkt. Wij vinden dat je dat moet leren. Dus heeft jouw leraar/coach in het begin de touwtjes strak in handen. Maar als je na verloop van tijd laat zien het aan te kunnen, krijg je meer vrijheid. Al blijft je leraar/coach je wel altijd intensief begeleiden.

Een persoonlijke coach

Jij krijgt een vaste leraar/coach, die elke week met je bespreekt hoe het gaat, wat werkt en wat beter kan. Samen bepalen jullie zo de leerdoelen die jij de komende week gaat oppakken en de manier waarop. Zo blijf je over en weer op de hoogte van waar je staat en wat je doet.

Vakken op een hoger niveau doen

Het beste uit jezelf halen. Daar gaat het om. Dus mag je vakken waarin je goed bent op een hoger niveau doen. En omgekeerd kan ook. Dit bepaal je samen met jouw leraar/coach.

Het draait om jou

Onderwijs draait om jou. Op jouw niveau en in jouw tempo. Daarom werk je binnen ons gepersonaliseerd onderwijs aan jouw eigen leerdoelen, en niet altijd binnen vaste klassen. Met materiaal uit de digitale leeromgeving, in workshops, aan de hand van lezingen of op een andere manier. Dus heel gevarieerd.

Je laptop of iPad is een hulpmiddel

Je gebruikt elke dag je laptop of iPad. En vrijwel alle leerdoelen staan in een digitale leeromgeving. Maar dit betekent niet dat je de hele dag naar een beeldscherm zit te kijken. Er zijn juist veel verschillende leeractiviteiten waarbij leraren een cruciale rol spelen. Je laptop of iPad is niet meer dan een hulpmiddel.

Leraar met leerling geven elkaar een high-five

Werken aan leerdoelen

Je werkt binnen ons gepersonaliseerd onderwijs aan leerdoelen. Op jouw niveau, in jouw tempo, aansluitend bij wat jij wilt bereiken. Persoonlijk begeleid door jouw leraar/coach. Want wij geloven dat alles wat je doet een doel moet hebben.

Geen tussenuren

Tussenuren ga je niet krijgen. Je krijgt tijd om je leerwerk op school af te maken. En je zult zien dat je medeleerlingen die tijd ook daarvoor gebruiken. Zodat zij na schooltijd andere dingen kunnen doen.

Leuke sfeer

Jezelf kunnen zijn. Worden geaccepteerd zoals jij bent. Dat is zoals het op school hoort te zijn. Met een leuke sfeer waarin jij extra gemotiveerd bent om het beste uit jezelf te halen. Leerlingen vertellen ons dat zij het op de scholen waarmee wij samenwerken zo ervaren. Kom dus eens kijken en ontdek het zelf.

In principe geen huiswerk

Onder schooltijd al je leerwerk afmaken. Op scholen waarmee wij samenwerken kan dat. Want je krijgt er voldoende tijd voor. Dus als je overdag voldoende doorwerkt, heb je geen huiswerk.

Jouw ouders worden betrokken

Jij krijgt de aandacht die je verdient. Maar dat geldt ook voor jouw ouder(s). Dus wordt/worden jouw ouder(s) aan het begin en eind van elke leerperiode betrokken bij het vaststellen van de leerdoelen en het bespreken van jouw resultaten.

Je bent van deze tijd, toch?!

Jij bent van deze tijd en zit vol energie. Dus moet je ook de dingen leren die bij deze tijd horen. Kennis en vaardigheden die je nodig gaat hebben om een gelukkig en actief leven te kunnen leiden. Dat is wat de school samen met jou gaat doen.

Aandacht voor jouw talent

Jij kunt, net als ieder ander, sommige dingen erg goed en andere dingen weer wat minder. Dus is er aandacht voor allebei. Wij leren jou de baas te worden over je eigen ontwikkeling. Precies zoals dat later van je wordt gevraagd.

Jij wordt uitgedaagd!

Het beste uit jezelf halen is binnen ons gepersonaliseerd onderwijs niet zomaar een kreet. Jouw vaste leraar/coach gaat je stimuleren, uitdagen, corrigeren en de weg wijzen. Afgestemd op jou persoonlijk. In een leuke sfeer.

Hoe ziet jouw dag eruit?

Maak kennis met Martijn:

Martijn zit in zijn tweede jaar op het vmbo (praktische leergang) op het Liefland College. Toen Martijn op deze school begon, werd in een leerling-ouder-coachgesprek zijn instroomniveau op vmbo-k vastgesteld. Maar omdat hij goed is in Engels en graag meer wil doen met Economie, volgt hij deze vakken op vmbo-tl-niveau.

Lees verder

Martijn start vandaag met zijn wekelijkse coachgesprek. In dit gesprek bespreekt hij met zijn persoonlijke leraar/coach aan welke leerdoelen hij heeft gewerkt, wat goed ging deze week en wat hij moeilijk vond. In dit gesprek worden ook afspraken gemaakt over de komende week: wat gaat Martijn hetzelfde, of juist anders doen dan de week ervoor? Op deze manier leert Martijn van zijn ervaringen. En doordat de leraar/coach en Martijn elke week een kwartier individueel met elkaar spreken, leren ze elkaar goed kennen.

Na het coachgesprek is het tijd voor de stamgroep: een vaste groep leerlingen waarin de komende dag wordt doorgenomen. Martijn ziet hier welke leeractiviteiten er voor hem staan gepland en dus verplicht zijn. Martijn kan zo goed bepalen aan welke leerdoelen hij gaat werken en wat hij wanneer gaat doen. En wanneer de leerlingen in de stamgroep hun planning af hebben, kijken ze gezamenlijk naar het nieuws en bespreken ze wat ze hebben gezien. Op deze manier blijft Martijn op de hoogte van wat er in de wereld om hem heen gebeurt.

Na de stamgroep gaat Martijn met de tredevakken aan de slag. Dat zijn vakken – zoals Nederlands, Engels, Frans, Duits en Wiskunde – waarbij Martijn in stappen naar het gewenste niveau toewerkt. De leraar Engels organiseert een extra leeractiviteit met uitleg over grammaticale begrippen. Leerlingen mogen zelf kiezen of ze hier wel of niet bij aanwezig zijn. Maar omdat Martijn Engels op VMBO-TL-niveau volgt en grammatica best lastig vindt, kiest hij ervoor om deze extra uitleg te volgen. Wanneer Martijn niet in een leeractiviteit zit, werkt hij zelfstandig  – maar wel onder begeleiding van aanwezig vakleraren – aan zijn ingeplande leerdoelen en bijbehorende taken.

In de middag werkt Martijn aan de themavakken. Dat zijn de vakken biologie, natuur-/scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde en/of economie. Martijn heeft moeite met biologie, en krijgt daarvoor vanmiddag – samen met een aantal andere leerlingen – een extra leeractiviteit aangeboden. Daarnaast heeft Martijn met zijn docent economie afgesproken dat hij voor een thema waarvan hij de leerdoelen al heeft behaald, ook de verdiepingsfase gaat doen. Dus is hij aanwezig bij de leeractiviteit die zijn docent daarvoor heeft georganiseerd. Op deze manier wordt Martijn uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Aan het eind van de dag komt Martijn opnieuw samen met zijn stamgroep. De dag wordt gezamenlijk afgesloten en er wordt gekeken of er nog ‘losse eindjes’ zijn. Martijn heeft zijn planning van vandaag niet helemaal afgekregen. Gelukkig ziet hij in zijn planning dat er morgen veel ruimte is om zelfstandig aan het werk te gaan. Hij besluit zijn werk dat vandaag is blijven liggen te herplannen naar morgen, zodat hij vanavond niet na zijn voetbaltraining nog aan zijn huiswerk hoeft.

Alle informatie die Martijn nodig heeft (zijn rooster, de leerdoelen waaraan hij werkt, de vakken die hij volgt, het leermateriaal, de ingeplande leeractiviteiten, de verslagen van het coachgesprek en zijn aanwezigheidsregistratie) vindt hij terug in de digitale Learning Portal. Ouders krijgen hiervoor een eigen inlog, zodat zij het leerproces van hun kind op de voet kunnen volgen.

Leerling